1. ACHREMCZYK Stanisław, Droga do Uniwersytetu, Olsztyn 2014, 159 s., 29 zł

2. ACHREMCZYK Stanisław, Historia olsztyńskich wodociągów, Olsztyn 2015, 124, [5] s., 30 zł

3. ACHREMCZYK Stanisław, Między Wisłą a Niemnem. Szkice historyczne, Olsztyn 2008, 347 s., 37 zł

4. ACHREMCZYK Stanisław, Obchody Jubileuszu 700-lecia Miasta Iławy spisane przez ... by jako dokument wydarzeń roku 2005 w pamięci potomnych jak najdłużej pozostał, Olsztyn 2006, 155 s., 39 zł

5. ACHREMCZYK Stanisław, OGRODZIŃSKI Władysław, Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 651 s., 75 zł

6. ACHREMCZYK Stanisław, Olsztyn. Stolica Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, 343 s., 44 zł

7. ACHREMCZYK Stanisław, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 1961-2005 , Olsztyn 2007, 56 s., 15 zł

8. ACHREMCZYK Stanisław, Sejmik Generalny Prus Królewskich w latach 1526-1772, Olsztyn 2016, 274 s., 40 zł

9. ACHREMCZYK Stanisław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn br., 118 s., 32 zł

10. ACHREMCZYK Stanisław, Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991, 324 s., 64 zł

11. ACHREMCZYK Stanisław, Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647-1772, Olsztyn 1999, 223 s., 20 zł

12. AGEJCZYK Tomasz, O pomnikach wojennych Powiatu Elbląskiego. Uber die Kriegsdenkmaler des Elbinger Kreises bis 1945, Elbląg 2013, 156. [4] s., 48 zł

13. ALMANACH 2015 Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Olsztyn, Olsztyn 2015, 292, [3] s., 39 zł

14. AMBER Ludwika, Geografia pamięci i inne wiersze, Olsztyn 2010, 127 s., 24 zł

15. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Wanderungen durch Olsztyn, Olsztyn br., 96 s., 20 zł

16. ANDRUSIKIEWICZ Anna, Olsztyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1982, 52 s., 10 zł

17. ANTOLOGIA reportażu. Olsztyn - Warmia - Mazury , Olsztyn 2012, 69 s., 18 zł

18. ARS VITAE. Antologia twórczości artystycznej lekarzy z Warmii i Mazur (słowo-obraz), Olsztyn 2008, 119 s., 45 zł

19. ATLANTYDA Północy. Dawne Prusy Wschodnie w fotografii. Die Atlantis des Nordens. Das ehemalige Ostpreussen in der Fotografie, Olsztyn 1993, 284 s., 35 zł

20. AUGUSIEWICZ Sławomir, JASIŃSKI Janusz, Wybitni Polacy w Królewcu XVI-XX wiek, Olsztyn 2005, 350 s., 59 zł

21. BACHAR Jan, Plenery bezledzkie 1979-2001. Malarstwo Akwarela Gwasz Pastele Rysunek Grafika Rzeźba, Olsztyn 2002, 253 s., 40 zł

22. BADANIA regionalne nad dziejami Polski Ludowej. Materiały Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego w Giżycku (27-28 VI 1966), Olsztyn 1967, 127, [2] s., 40 zł

23. BADOWSKA Stanisława, Czasopismo "Warmia i Mazury" w latach 1955-1965. Zarys monograficzny, Olsztyn 1968, 61 s., 20 zł

24. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. Vademecum turystyczne, Warszawa 1980, 108, nlb. 8 s., 10 zł

25. BAŁDOWSKI Jan, Grunwald i okolice, Warszawa 1986, 87 s., 10 zł

26. BAŁDOWSKI Jan, Województwo olsztyńskie. 500 pytań turystyczno-krajoznawczych, Olsztyn 1972, 100 s., 15 zł

27. BAŁDOWSKI Jan, Swięta (!) Lipka, Olsztyn 1979, 24 s., 18 zł

28. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Ostródzko-Elbląski, Warszawa 1990, 44 s., 8 zł

29. BAŁDOWSKI Jan, Informator przewodnicki, Olsztyn 1987, 18 s., 10 zł

30. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Elbląsko-Ostródzki, Olsztyn 1980, 18 s., 10 zł

31. BAŁDOWSKI Jan, Kanał Ostródzko-Elbląski. Miniprzewodnik , Gdańsk 2000?, 32 s., 10 zł

32. BAŁDOWSKI Jan, Szlaki turystyczne Warmii i Mazur. Olsztyn - Ostróda - Lubawa - Nowe Miasto Lubawskie - Kurzętnik, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

33. BAŁDOWSKI Jan, LUDWICKI Kazimierz, Szlakiem Kopernika. Przewodnik, Warszawa 1973, 139 s., 20 zł

34. BAŁDOWSKI Jan , Śladami Kopernika. 200 pytań i odpowiedzi, Olsztyn 1972?, 44 s., 12 zł

35. BARAŃSKI Marek, Poezja w miejscach publicznych, Olsztyn 2008, 47 s., 15 zł

36. BARAŃSKI Marek L., Wiersze magnetofonowe, Olsztyn 2004, 80 s., 10 zł

37. BARCZEWO, Bydgoszcz 199?, 14 s., 10 zł

38. BARCZEWSKI Walenty ks., Piśmiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W. Barczewskiego, Olsztyn 2015, 155 s., 40 zł

39. BARCZEWSKI Walenty, Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane, Olsztyn 1977, 281 s., 25 zł

40. BARCZEWSKI Walenty ks., Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 2008, 143 s., 60 zł

41. BARTOŚ Magdalena, WRÓBLEWSKA Kamila, Portret holenderski w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1993, 116 s., 20 zł

42. BARYŁA Tadeusz, Okręg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. , Olsztyn 1996, 240 s., 35 zł

43. BARYŁA Tadeusz, Warmiacy i Mazurzy w PRL. Wybór dokumentów. Rok 1945. , Olsztyn 1994, 170 s., 44 zł

44. BARZEL Rainer, Ermland und Masuren, Freiburg br. (po 1990?), 45, [3] s., 40 zł

45. BASARA A., BASARA J., Studia fonetyczne z Warmii i Mazur. I Konsomatyzm, Wrocław 1959, 237 s., 60 zł

46. BEBA Bożena, Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2008, 155 s., 30 zł

47. BEDNARSKI Zenobiusz, Chciałbym Ci o tym opowiedzieć. Wspomnienia Zenobiusza Bednarskiego, Gdańsk-Warszawa-Olsztyn 2016, 254, [1] s., 40 zł

48. BeJot (Bołdak-Janowska) Tamara, Ceremonia węglowa, Olsztyn 2011, 52 s., 15 zł

49. BERNHARD Jerzy, GRABOWSKI Zbigniew, Sieć osadniczo-rolna województwa olsztyńskiego w planie perspektywicznym, Olsztyn 1963, 64 s., 30 zł

50. BERNHARDT Jerzy, Żołnierze Armii Krajowej z Warmii i Mazur. , Olsztyn 2006, 252 s., 42 zł

51. BEŚKA Krzysztof, Ballady kamienne. Rzecz o rzeźbach olsztyńskich, Olsztyn 1995, 59 s., 20 zł

52. BEŚKA Krzysztof, Jeziorak, Iława 2000, 48 s., 15 zł

53. BIAŁKOWSKI Wiesław, Olsztyn zaprasza, Olsztyn 1986, 48 s., 12 zł

54. BIAŁUŃSKI Grzegorz, JASIŃSKI Grzegorz, A Brief History of Warmia and Mazury, Dąbrówno 2014, 128 s., 45 zł

55. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów plemion pruskich i jaćwieskich , Olsztyn 1999, 187 s., 48 zł

56. BIAŁUŃSKI Grzegorz, Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek), Olsztyn 2012, 262 s., 35 zł

57. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1971-1973, Olsztyn 1976, 315 s., 30 zł

58. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1980-1981, Olsztyn 1992, 251 s., 30 zł

59. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1982-1983, Olsztyn 1993, 240 s., 30 zł

60. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1984-1985, Olsztyn 1994, 288 s., 30 zł

61. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1986-1987, Olsztyn 1996, 333 s., 30 zł

62. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1990-1991, Olsztyn 1998, 275 s., 30 zł

63. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur 1992-1993, Olsztyn 1999, 294 s., 30 zł

64. BIBLIOGRAFIA Warmii i Mazur za lata 1962-1964, Olsztyn 1969, 228 s., 30 zł

65. BIBLIOTEKI olsztyńskie. Informator, Olsztyn 1960, 27 s., 6 zł

66. BIEDRZYCKA-GOZDEK Zofia, Siedem dni wokół Olsztyna, Olsztyn br. (lata dzieiwęćdziesiąte XX w.?), 32 s., 10 zł

67. BIELAWSKI Tomasz, Myśliwiec, Olsztyn 1983, 107 s., 24 zł

68. BIEŃKOWSKA Barbara, Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku, Wrocław 1971, 293 s., 48 zł

69. BIRKENMAJER Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik jako uczony, twórca i obywatel. W 450-rocznicę jego urodzin, Kraków 1923, [4], 126 s., 44 zł

70. BISKUP Marian, Regesta Copernicana, Wrocław 1973, 241 s., 24 zł

71. BIULETYN Informacyjny Olsztyńskiego Komitetu Organizacyjnego Kopernik 505 - Olsztyn 78, Olsztyn 1978, 36 s., 12 zł

72. BŁAŻEJEWSKA Anna, Gotycka rzeźba Marii z ciałem Chrystusa z Ostródy. Plastyczna interpretacja wizji mistycznej, Toruń 2005, 252 s., 30 zł

73. BOEHM Jan, Feliks Nowowiejski artysta i wychowawca, Olsztyn 1985, 211 s., 30 zł

74. BOENIGK Jan, Minęły wieki a myśmy zostali. Wspomnienia, Warszawa 1957, 305 s., 40 zł

75. BOGDAN Danuta, Sejmik Warmiński w XVI i pierwszej połowie XVII wieku, Olsztyn 1994, 207 s., 45 zł

76. BOGDAN Izabela, Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu, Toruń 2002, 173, [1] s., 25 zł

77. BOGUCKI Ryszard, Kraina Drwęcy i Pasłęki. Przewodnik turystyczny, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

78. BOGUCKI Ryszard, The Drwęca and Pasłęka Region. Tourist Guide, Ostróda 2008, 103 s., 25 zł

79. BOGUCKI Ryszard, Kraina Drwęcy i Pasłęki w obiektywie, Łukta 2008, 96 s., 35 zł

80. BOJARSKA-WASZCZUK Małgorzata, Kamienie. Świadkowie i strażnicy. Drogowskazy na dawnych traktach, Olsztyn 2011, 127 s., 39 zł

81. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Hop! Hop! Hop! Traktat o samotności, Wrocław 2013, 87 s., 16 zł

82. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Ta opowieść jest po prostu za szybka, któż ją wytrzyma, Wałbrzych 2002, 111 s., 16 zł

83. BOŁDAK-JANOWSKA Tamara, Rytmy polskie i niepolskie. Opowiadań naiwnych ciąg dalszy, Olsztyn 1998, 224 s., 20 zł

84. BORAWSKA Teresa, Thiedemann Giese 1480-1550 w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich, Olsztyn 1984, 451 s., 24 zł

85. BORKOWSKI Ryszard Longin, Zwyczajne wiersze. Pory/wy, Olsztyn 2006, 95 s., 22 zł

86. BORRMANN Martin, Ostpreussen. Berichte und Bilder, Frankfurt n. Menem 1982, 250 s., 50 zł

87. BORYS , Józef Borys, Olsztyn 1974, 16 s., 24 zł

88. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka 2, Olsztyn 2014, 207 s., 60 zł

89. BOSEK Zbigniew, Olsztyn z lotu ptaka, Olsztyn 2009, 187 s., 79 zł

90. BRACKA Irena, Poezja Romantyczna, Elbląg 2002, 54 s., 15 zł

91. BRAKONIECKI Kazimierz, Poświaty, Olsztyn 1996, 71 s., 15 zł

92. BROSCHK Emil, Fruhling auf der Nehrung. Jagd- und Tiergeschichten, Leer (Ostfriesland) 1979, 171 s., 36 zł

93. BROWIŃSKI Czesław, Olsztyn 1945-1970, Olsztyn 1974, 356 s., 15 zł

94. BRYWCZYŃSKI Lech, A jak Ajakos. Dramaty jednoaktowe - wybór, Elbląg 2011, 265 s., 26 zł

95. BRZESKI Tadeusz Prawdzic, Wkraczanie w biel, Olsztyn 1998, 30 s., 15 zł

96. BRZOZOWSKI Adam, Kolarstwo na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2015, 458, [4] s., 75 zł

97. BUBLEWICZ Beata, 6 bieg. Wspomnienia o mistrzu rajdowym Marianie Bublewiczu. Grzegorz Gac, Henryk Gawuć, Zbigniew Próchniak, Janusz Śmiłowski, Olsztyn 2011, 241, [22] s., 25 zł

98. BUŁGAJEWSKA-GRYGIEL Ewa, Ucieczka Bezgrzesznej, Olsztyn 2016, 47 s., 20 zł

99. BURKE Edmund, Wystawa malarstwa. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Luty - Marzec 1966, Olsztyn 1966, 12 s., 20 zł

100. BURSKI Ireneusz St. ks., Przybywam do Was. Jan Paweł II w Olsztynie 5-6 VI 1991, Olsztyn 1991, 80 s., 16 zł

101. BURZYŃSKI Roman, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1972, 103 s., 10 zł

102. CAZIN Paul, Książę biskup warmiński Ignacy Krasicki 1735-1801, Olsztyn 1983, 465 s., 20 zł

103. CHEŁCHOWSKI Wincenty Władysław, Współcześni Mazurzy i inne szkice, Olsztyn 2008, 155 s., 25 zł

104. CHŁOSTA Jan, Doroczne zwyczaje i obrzędy na Warmii, Olsztyn 2009, 160 s., 36 zł

105. CHŁOSTA Jan, Warmia i Mazury w literaturze polskiej i niemieckiej w latach 1945-1995 (Przewodnik monograficzny), Olsztyn 1997, 165 s., 24 zł

106. CHŁOSTA Jan, Wydawnictwo Gazety Olsztyńskiej w latach 1918-1939, Olsztyn 1977, 191 s., 44 zł

107. CHŁOSTA Jan, Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939., Warszawa 1986, 83 s., 20 zł

108. CHŁOSTA Jan, Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła, Olsztyn 1980, 169 s., 16 zł

109. CHŁOSTA Jan, Kazimierz Jaroszyk 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur, Olsztyn 1986, 198 s., 27 zł

110. CHŁOSTA Jan, W obronie ojców mowy i wiary. Jan Liszewski redaktor, wydawca, poeta., Olsztyn 2007, 173 s., 27 zł

111. CHŁOSTA Jan, Warmiak z Podhala. Władysław Gębik pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, 202 s., 32 zł

112. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Dzieje Dywit, Olsztyn 2008, 64 s., 16 zł

113. CHŁOSTA Jan, KSIĄŻEK Marek, Spółdzielczy Bank Ludowy w Olsztynie 1911-2011, Olsztyn 2011, 111 s., 32 zł

114. CHŁOSTA Jan, DĄBROWSKI Stanisław, Ruś nad Łyną, Olsztyn 2004, 112 s., 27 zł

115. CHODYNIECKA-KUBERSKA Marcelina, Olsztyn Tożsamość. Poszukiwanie architektonicznego charakteru współczesnego Olsztyna, Olsztyn 2007?, 20 s., 20 zł

116. CHOJNOWSKA-LISKIEWICZ Krystyna, Pierwsza dookoła świata, Ostróda 2008, 286, [1] s., 33 zł

117. CHOJNOWSKI Zbigniew, Śniardwy, Olsztyn (1993), 35 s., 24 zł

118. CHOJNOWSKI Zbigniew, Mazurske odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, Opava 2012, 153 s., 30 zł

119. CHOJNOWSKI Zbigniew, Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011, Dąbrówno 2012, 144 s., 22 zł

120. CHOJNOWSKI Zbigniew, Rozwidlenia, Olsztyn 2008, 72 s., 20 zł

121. CHOJNOWSKI Zbigniew, Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011, 247 s., 38 zł

122. CHOJNOWSKI Zbigniew, Ląd gordyjski, Gołdap 2006, 70 s., 20 zł

123. CHORĄŻUK Bogdan, Dziennik inwigilacyjny, Olsztyn 1965, 39 s., 24 zł

124. CHRÓSCIELEWSKI Tadeusz, Koncert we Fromborku, Olsztyn 1983, 76 s., 15 zł

125. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Koncert we Fromborku, Olsztyn 1993, 74, [2] s., 20 zł

126. CHRÓŚCIELEWSKI Tadeusz, Hipokrene warmińska, Olsztyn 1969, 73 s., 20 zł

127. CHRZANOWSKI Tadeusz, Działalność artystyczna Tomasza Trettera, Warszawa 1984, 255 + 124 ilur. s., 20 zł

128. CHUDZIKOWSKA-WOŁOSZYN Małgorzata, Spór o tradycję patrystyczną w Księgach Karolińskich. Studium historyczno-filologiczne, Olsztyn 2011, 172 s., 25 zł

129. CICHOWICZ Jerzy, Mazurskie echa. Przewodnik literacko-historyczny po Pojezierzu Ełckim i Mazurach, Ełk 2008, 68 s., 20 zł

130. CYFUS Edward, Warmińska saga. a życie toczy się dalej..., Dąbrówno 2014, 360 s., 50 zł

131. CZACHAROWSKI Krzysztof, Wiersze, Olsztyn 1993, 48 s., 24 zł

132. CZERWIŃSKI Aleksander, KONIECZNY Kazimierz, Przewodnik po Muzeum i Polu Grunwaldzkim, Olsztyn 1963, 39 s., 15 zł

133. CZERWIŃSKI Ryszard, Warmia i Mazury, Olsztyn 2006, 192 s., 48 zł

134. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn. Przestrzeń radości, Olsztyn 2009, 128 s., 59 zł

135. CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn ein Ort der Freude, Olsztyn 2009, 128 s., 55 zł

136. CZTERYSTOPIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 450-lecie Hołdu Pruskiego. Katalog wystawy kwiecień - październik 1975 roku, Olsztyn 1975, 24 s., 20 zł

137. CZUBIEL Lucjan, OGRODZIŃSKI Władysław, Frombork und Umgebung, Gdańsk 1968, 47 s., 12 zł

138. CZYNNIK ludzki a marketing terytorialny, Lidzbark Warmiński 2009, 186 s., 24 zł

139. DARSKA Bernardetta, Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistości w prozie najnowszej, Olsztyn 2006, 310 s., 20 zł

140. DARSKI Wojciech Marek, Giżycko od środka. Przewodnik po mieście, Giżycko 2014, 139, [5] s., 36 zł

141. DARSKI Wojciech Marek, Mała antologia mazurska. Pasja według mnie, Giżycko 2013, 99, [2] s., 25 zł

142. DARSKI Wojciech Marek, Mazury ze smakiem. Bedeker dla koneserów, Giżycko 2015, 207 s., 49 zł

143. DARSKI Wojciech Marek, Pocztówki z Mazur, Giżycko-Warszawa 2005, 247 s., 48 zł

144. DARSKI Wojciech Marek, Mazury od środka. Bedeker dla przyjaciół. 133 miejsca, które warto odwiedzić. Kilkaset wariantów tras zwiedzania. 334 fotografie. 8 przydatnych map, Giżycko 2015, 248 s., 44 zł

145. DARSKI Wojciech Marek, The Big Blue. Exploring Giżycko Municypality, Giżycko 2012, 100 s., 42 zł

146. DAWNY portret w zbiorach Muzeum Mazurskiego. Katalog wystawy. Muzuem Mazurskie Olsztyn 1965, Olsztyn 1965, 43, [5], [42] s., 30 zł

147. DĄBROWSKI Jan, Siedem wieków Łukty. 600-lecie kościoła. 50-lecie parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, Olsztyn 2007, 213 s., 45 zł

148. DĄBROWSKI Jan, PAWEŁCZYK Bożena, Dąg. 630-lecie wsi, Ostróda 2012, 59 s., 20 zł

149. DĄBROWSKI Mirosław, Olsztyńskie wspomnienia muzyczne z lat 1945-1948, Olsztyn 1980, 152 s., 18 zł

150. DŁUGOSZ Jan, Bitwa straszna Polaków z Krzyżakami, Olsztyn 2010, 95 s., 25 zł

151. DOBRE Miasto na starych widokówkach. Dobre Miasto (ehem. Guttstadt) auf alten Postkarten, Dobre Miasto 2007, 127 s., 48 zł

152. DOENHOFF Marion Grafin, Kindheit in Ostpreussen, Berlin 1991, 221, [1] s., 30 zł

153. DOM WARMIŃSKI jako markowy produkt rynkowy, Lidzbark Warmiński 2007, 168 s., 24 zł

154. DOMAGAŁA Bożena, Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach. Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Olsztyn 1996, 171 s., 25 zł

155. DOMAGAŁA Bożena, SAKSON Andrzej, Tożsamość kulturowa społeczeństwa Warmii i Mazur, Olsztyn 1998, 167 s., 40 zł

156. DOMAGAŁA Bożena, Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji, Olsztyn 2009, 212 s., 30 zł

157. DOMALEWSKA Beata, Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi , Olsztyn 2009, 262 s., 36 zł

158. DRAMOWICZ Marta, Poboczem A-4, Olsztyn 1999, 31 s., 12 zł

159. DREJ Szymon, Święta Warmia, Olsztyn 2007, 128 s., 38 zł

160. DREJ Nina, Za drzwiami młodości, Olsztyn 2002, 128 s., 15 zł

161. DUDZIK Marian, Szlak grunwaldzki, Warszawa 1976, 32 s., 10 zł

162. DUDZIK Marian, Olsztynek i okolice, Warszawa 1976, 24 s., 10 zł

163. DUMA Jerzy, Onomastyka regionalna. , Olsztyn 2006, 196 s., 22 zł

164. DUNAJEWSKI Henryk, Mikołaj Kopernik, Studia nad myślą społeczno-ekonomiczną i działalnością gospodarczą, Warszawa 1957, 467 s., 32 zł

165. DUSZAK Marek, Czekając na wyrok, Elbląg 1989, 64, [4] s., 32 zł

166. DUTKIEWICZ Ryszard F., TARASIEWICZ Sława, Gołdapskie. Obrazy czasów minionych. Opowieści Puszczy Rominckiej. Bilder der vergangen Jahre. Geschichten aus der Rominter Heide, Suwałki 2014, 104 s., 25 zł

167. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 12 zł

168. DUTKIEWICZ Ryszard F., I pokłoniłem się Madonnom, Gołdap 2000, 32 s., 16 zł

169. DWADZIEŚCIA 25 lat Nagrody im. Biskupa Ignacego Krasickiego 1989-2013, Olsztyn 2013, 104 s., 45 zł

170. DWADZIEŚCIA 25 lat Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, Węgorzewo 2016, 66 s., 20 zł

171. DWADZIEŚCIA XX lat Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Olsztyn 1966, 87 s., 20 zł

172. DWADZIEŚCIA 25 lat Bartoszyckiej Grupy Literackiej BARCJA 1983-2008, Olsztyn 2009, 191 s., 30 zł

173. DWADZIEŚCIA 20 lat pracy publicznych bibliotek powszechnych województwa olsztyńskiego 1946-1966, Olsztyn 1966, 192 s., 12 zł

174. DWADZIEŚCIA 25 lat bibliotek publicznych województwa olsztyńskiego 1946-1971. Biblioteki publiczne Warmii i Mazur wczoraj - dziś - jutro, Olsztyn 1971, 10 s., 10 zł

175. DZIAŁDOWO ...miasto moje, a w nim.., Działdowo 2016, 104, [2] s., 30 zł

176. DZIEDZICTWO ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur , Olsztyn 2011/2012, 495 s., 57 zł

177. DZIEDZICTWO Warmii. Lidzbark Warmiński w wieku Oświecenia, Lidzbark Warmiński 2015, 79 s., 25 zł

178. DZIEDZICTWO Warmii. Ze skarbca Marii Zientary-Malewskiej, Lidzbark Warmiński 2014, 47 s., 25 zł

179. DZIEJE literatury mazurskiej, Dąbrówno 2009, 168 s., 39 zł

180. DZITKO Boghan, Szok, Warszawa 1987, 291 s., 20 zł

181. DZITKO Bohdan, Synek, Warszawa 1983, 253 s., 20 zł

182. DZITKO Bohdan, Król sezonu 60, Warszawa 1985, 193 s., 20 zł

183. DZITKO Bohdan, Tutejsza, Olsztyn 2012, 190 s., 20 zł

184. DZITKO Bohdan, W Szampanii pod Epernay. Opowiadania, Olsztyn 1985, 280 s., 15 zł

185. DZITKO Bohdan, Lamus. Opowiadanie, Olsztyn 1988, 12 s., 30 zł

186. DZITKO Bohdan, Ta jasność, ta ciemność (opowiadania), Kraków 1987, 283 s., 10 zł

187. EHRLICH Willi, HECHT Wolfgang, Pamięci J. G. Herdera. Przewodnik po wystawie. Das Herder-Museum in Morąg. Ein Wegweiser, Weimar 1977, 48, 16; 48, 16 s., 24 zł

188. ELBLĄG, Bydgoszcz 1999, 74 s., 30 zł

189. ELBLĄG i okolice z lotu ptaka, Elbląg 2010, 234 s., 120 zł

190. ELBLĄG i okolice na starych pocztówkach, Elbląg 2012, 455 s., 130 zł

191. ELBLĄG. Kanał Elbląski, Elbląg 2009, 120 s., 55 zł

192. ENGLER Wiloletta, Słownik nazw ulic Elbląga, Elbląg 2008, 151 s., 35 zł

193. ERTEL Lech, Nocna zmiana. Liryki, Ostróda 1985, 19 s., 15 zł

194. FELCHNER Kuno, Der Hof in Masuren. Roman, Leer (Ostfriesland) 1977, 327 s., 25 zł

195. FILIPKOWSKI Tadeusz, Nauczyciele polscy w Niemczech 1919-1939. Portret zbiorowy, Olsztyn 1992, 136 s., 30 zł

196. FILIPOWICZ Stanisław, Lot i kara, Olsztyn 1984, 75 s., 15 zł

197. FLORYAN-LOVBORG Ewa, Od czasu do czasu. Wspomnienia, Olsztyn 2010, 431 s., 32 zł

198. FRAS Zbigniew, KASPAREK Norbert, Królewiec w oczach Polaków XIX wieku, Olsztyn 1998, 159 s., 25 zł

199. FRENSZKOWSKI Klemens, Pamiętnik Warmiaka, Olsztyn 2005, 168 s., 22 zł

200. GAŁCZYŃSKA Kira, Byłam szefową, Lublin 1988, 195 s., 12 zł

201. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Książka mówi do stroskanego, Łódź 1974, 10 s., 45 zł

202. GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons, Pieśni, Warszawa 1965, 24 s., 35 zł

203. GAŁCZYŃSKI K(onstanty) I(ldefons), Wybór wierszy, Warszawa 1954, 322 s., 20 zł

204. GARWOLIŃSKI Tomasz ks., Zabytkowe zbiory Biblioteki "Hosianum" prezentowane na wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn 2016, 107 s., 40 zł

205. GAUDENZ Blanche, Ernst Wiechert in der Schweiz 1948-1950, Uerikon 1988, 47 + 8 str. wkładka z wierszami autora s., 30 zł

206. GAWROŃSKA Helena, LOSSOW Konstanty, Rekultywacja Jeziora Długiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, 52 s., 25 zł

207. GEEDE Ruth, Rote Korallen. Heiteres und Besinnliches aus der Heimat, Leer (Ostfriesland) 1977, 159 s., 24 zł

208. GERMAN Edmund, Gorzki pąk rzeczywistości, Olsztyn 1960, 56 s., 15 zł

209. GERMAN Edmund, Odgłosy skłóceń, Olsztyn 1969, 30 s., 12 zł

210. GERSS Marcin, O Napoleonie, nieszczęśliwej wojnie, dziejach europejskich i pruskich, Olsztyn 1997, 244 s., 33 zł

211. GERŻAŁEK Adam, Adam Gerżałek 1898 -1965. Malarstwo Rysunek. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Marzec - Kwiecień 1966, Olsztyn 1966, 16 s., 24 zł

212. GĘBIK Władysław, O Michale Lengowskim pieśniarzu warmińskim w setną rocznicę urodzin, Olsztyn 1972, 75 s., 10 zł

213. GĘBIK Władysław, O cieśli - co na deskach wiersze pisywał, Olsztyn 1958, 10 s., 15 zł

214. GĘBIK Władysław, Z diabłami na ty. (W obozach Tapiau, Hohenburch, Stutthof, Sachsenhausen i Gusen), Gdańsk 1972, 333 s., 24 zł

215. GĘBIK , Władysław Gębik (1900-1986). Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa , Olsztyn 1994, 83 s., 35 zł

216. GIEDRYS Grzegorz, Debiut, Olsztyn 2009, 34 s., 10 zł

217. GISGES JAn Maria, Wieczory nad jeziorami, Olsztyn 1984, 91 s., 12 zł

218. GIZEWIUSZ Gustaw, Skarga Mazura. Samoobrona Gustawa Gizewiusza ewangelickiego kaznodziei polskiego kościoła w Ostródzie w Prusach Wschodnich przeprowadzona przed Prowincjonalnym Kolegium Szkolnym Prowincji Pruskiej, Olsztyn 2004, 190 s., 27 zł

219. GLAPIAK Agnieszka, Przyjaciele z Gołdapi, czyli jak jeleń, żuraw i nietoperz po Mazurach Garbatych wędrowali i księgi mądrości szukali, Gołdap 2013, 46 s., 20 zł

220. GLINIECKI Tomasz, Elbląg czasów wojny, Elbląg 2013, 212. [3] s., 35 zł

221. GŁADKOWSKA Ewa, Zrozumieć czas. Obecność wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przykładzie działalności społeczno-kulturalnej i twórczości Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003, 154. nlb. 10 s., 20 zł

222. GMURKOWSKA Dorota, Historia niespełnionej miłości, Olsztyn 2002, 54 s., 15 zł

223. GOLIŃSKI Zbigniew, Ignacy Krasicki, Warszawa 1979, 441 s., 20 zł

224. GOŁDAP. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1971, 232 s., 40 zł

225. GOŁĘBIOWSKI Stefan, Drzewieniec, Olsztyn 1985, 79 s., 15 zł

226. GOŁOWICZ Wacław, Głęboki teren, Olsztyn 1961, 38 s., 20 zł

227. GÓRA Konopki, Węgorzewo 2010, 104 s., 25 zł

228. GÓRALOWA Danuta, Warmińska rzeźba ludowa, Olsztyn 1979, 188 s., 25 zł

229. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przeczucie bitwy, Olsztyn 1979, 70 s., 18 zł

230. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Ktoś po drugiej stronie, Olsztyn 1989, 201 s., 15 zł

231. GÓRCZYŃSKI Jerzy, Przesilenie, Olsztyn 2008, 181 s., 20 zł

232. GÓRSKI Karol, Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika, Toruń 1972, 53 s., 9 zł

233. GRABEK Józef, Warmia i Mazury. Pomorze Mazowieckie, Warszawa 1952, 96 s., 25 zł

234. GRABOWSKA Celina, STRZYŻEWSKA Małgorzata, Olsztyn 1900-2000, Olsztyn 2000, 120 s., 20 zł

235. GRABOWSKI August Maksymilian, Podróż do Prus (1844), Warszawa 1946, 42 s., 25 zł

236. GREGOROVIUS Ferdynand, Idea polskości. Dwie księgi martyrologii polskiej, Olsztyn 1991, 167 s., 30 zł

237. GROCHOLSKA Daniela, Spacer emeryta, Olsztyn 2015, 56, [2] s., 19 zł

238. GRODZIŃSKI Juliusz, Przyczepieni do holu, Olsztyn 1976, 183 s., 6 zł

239. GROSS Radosław, Powszechna Organizacja "Służba Polsce" w województwie olsztyńskim w latach 1948-1955, Olsztyn 2011, 384, 9 załączników s., 39 zł

240. GRUNWALD. Przewodnik historyczny a w nim, historia prawdziwa zmagań Królestwa Polskiego z Krzyżakami, jako też sławnej klęski grunwaldzkiej, którą Władysław, król Polski, tymże Krzyżakom zadał Roku Pańskiego 1410, Olsztyn 2010, 111 + rozkładany folder s., 26 zł

241. GRUNWALD. Dwa utwory z I połowy XX wieku z Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 32 s., 5 zł

242. GRUNWALD. "Rota" Nowowiejski. Konferencja naukowa, Olsztyn, 14 czerwca 2010, Olsztyn 2010, 214 s., 27 zł

243. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Miasto Bajek, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

244. GRZEGORCZYK-WOSIEK Agata, Tajemnice zamku nad Łyną, Olsztyn 2013, 36 s., 21 zł

245. GRZESIAK Zdzisław, Prognoza ludności i bilans siły roboczej województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 109 s., 16 zł

246. HAFTKA Mieczysław, Fortyfikacje Prus Królewskich doby wojen polsko-szwedzkich. Informator wystawy, Malbork 1995, 28, [26] s., 30 zł

247. HANDBUCH der Historischen Stätten. Ost- und Westpreussen, , Stuttgart 1981, 248 s., 48 zł

248. HANDBUCHLEIN fur die Bruderschaft von dem allerheiligsten Sakramente des Altars wie sie in den Pfarreien des Bistums Ermland errchtet ist, Braunsberg 1909, 32 s., 40 zł

249. HERMAN Radosław, Zamek w Ełku. Tajemnice wydobyte z przeszłości, Ełk- Łódź 2015, 103 s., 32 zł

250. HISTORIA Elbląga. Tom I (do 1466 r.), Gdańsk 1993, 304 s., 20 zł

251. HOCHLEITNER Janusz, SŁODOWNIK Lech, Święty Gaj - miejsce męczeństwa Świętego Wojciecha, Elbląg 1997, 80 s., 16 zł

252. HOFFMANN Mieczysław, SIKORSKI Jerzy, Iława i okolice, WA-G 1971, 48 s., 12 zł

253. HOFFMANN Mirosław J., Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e, Olsztyn 1999, 404 s., 40 zł

254. HOFFMANN Egbert A., GROSS Hedy, Ostpreußischer Sommer heute. Begegnungen – Gespräche Beobachtungen, Leer (Ostfriesland) 1976, 133 s., 25 zł

255. HORTMANN Wilhelm, Z miłości do człowieka. Życie i działalność Georga Dietricha z Offenburga, Olsztyn 2005, 352 s., 30 zł

256. HOSIANUM. Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2006, 72 s., 15 zł

257. HRYCIUK Roman, PETRASZKO Marian, Bartoszyce. Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969, 423 s., 50 zł

258. HRYNKIEWICZ Jan, Echa wspomnień, Olsztyn 1998, 55 s., 15 zł

259. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 80 s., 12 zł

260. HRYNKIEWICZ Jan, Zatrzymaj się na chwilę, Olsztyn 1991, 64 s., 15 zł

261. HRYNKIEWICZ Jan, Nadzieja w krzyżu. Śladami Chrystusa w strofach poezji, Olsztyn 1992, 24 s., 12 zł

262. HRYNKIEWICZ Jan, Port wiary, Olsztyn 1997, 23 s., 12 zł

263. HUMMELKER Hans, Die Glocken von Braunsberg. Leben und Werk der Ehrw. M. Regina Protmann Stifterin der Schwesterngenossenschaft von der hl. Katharina V.M., Munster 1982, 103 s., 30 zł

264. HUMOR polityczny 1989-2014, Olsztyn 2014, 181 s., 22 zł

265. HUSZCZA Jan, Podróż sentymentalna, Olsztyn 1972, 102 s., 15 zł

266. HUSZCZA Jan, Lata spośród lat, Olsztyn 1983, 90 s., 15 zł

267. IGNACIUK Jerzy, Sonety Cyrku Salto, Olsztyn 1983, 86 s., 12 zł

268. IGNACIUK Jerzy, Sceny wielkiego głodu. Wiersze z lat 1978-1979, Olsztyn 1982, 107 s., 12 zł

269. IGNACIUK Jerzy, Odwróceni od słońca, Olsztyn 1978, 56 s., 15 zł

270. IGNEE Wolfgang, Momente. Reiseskizzen aud Waest- und Ostpreusse. Ein Tagebuch, Frankfurt n. Menem 1986, 189 s., 25 zł

271. IŁAWA , IŁAWA, Olsztyn 1999, 310 s., 50 zł

272. IŁAWA, Giżycko po 2000?, 24 cm s., 20 zł

273. IŁAWA 1305-2005. Siedemset lat dziejów, Olsztyn 2006, 120 s., 35 zł

274. INFORMATOR Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Działalność naukowo-badawcza i współpraca z gospodarką narodową., Olsztyn 1977, 72 s., 15 zł

275. INSTYTUT Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olszynie wczoraj i dziś 1979-1999, Olsztyn 1999, 232 s., 32 zł

276. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Burgen im Deutschordensstaat Preusen. Pomesanien, Oberland, Ermland, Masuren, Olsztyn 2009, 454 s., 109 zł

277. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Schloesser und Gutshaeuser im ehemaligen Ostpreussen, Olsztyn 2001, 397 s., 100 zł

278. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich. Dobra utracone czy ocalone? Nowe wydanie, Olsztyn 2001, 398 s., 95 zł

279. JACKIEWICZ-GARNIEC Małgorzata, GARNIEC Mirosław, Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach Wschodnich. Powiśle Warmia Mazury, Olsztyn 2006, 448 s., 109 zł

280. JAGUCKI Janusz, JAGUCKA Danuta, Biskup biskupina bezpieka. Z biskupem Januszem Jaguckim i jego żoną Danutą rozmawia Mariusz Piotrowski, Giżycko 2015, Wydawnictwo Mazurskie s., 39 zł

281. JAK w XXI wiek. Poradnik drużynowego Drużyny Grunwaldzkiej, Olsztyn 2002, 255 s., 24 zł

282. JAKUBIEC Henryk, Odnajdywanie świata, Olsztyn 1994, 96 s., 15 zł

283. JAKUBIEC Henryk, Leśne pastwiska, Olsztyn 1982, 87 s., 15 zł

284. JAKUBIEC Henryk, Kształty cienia, Olsztyn 1967, 48 s., 24 zł

285. JAŁOSZYŃSKI Jan, Szczytno i okolice, Olsztyn 1976, 24 s., 16 zł

286. JAŁOWIECKI Michał, Bardovsky, Olsztyn 2009, 224 s., 24 zł

287. JAN Paweł II w Elblągu, Elbląg 1999, 72 s., 40 zł

288. JANISZEWSKA-MINCER Barbara, MINCER Franciszek, Rzeczpospolita Polska a Prusy Książęce w latach 1598-1621, Warszawa 1988, 283 s., 48 zł

289. JANOWSKI Antoni, Powrót z nocy, Olsztyn 2001, 48 s., 18 zł

290. JANTAR Jerzy, Wilcze legowisko, Olsztyn 1970, 210 s., 12 zł

291. JANUSZKO Zbigniew, KIEŁCZEWSKA-ZALESKA Maria, Województwo olsztyńskie. Zarys geografii gospodarczej, Warszawa 1955, 109 s., 20 zł

292. JANYSZEK-KUJAWA Michalina, Wiersze dokonane, Olsztyn 2010, 62 s., 15 zł

293. JAREMCZUK Edward Janusz, Elbląski wielki gołąb. Legenda. Die "Grosse Taube" von Elbing. Eine stadtische Fluglegende, Elbląg 2013, 32 s., 30 zł

294. JASIŃSKI Grzegorz, Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Olsztyn 2003, 503 s., 45 zł

295. JASIŃSKI Grzegorz, Mazurzy w drugiej połowie XIX wieku. Kształtowanie się świadomości narodowej, Olsztyn 1994, 210 s., 48 zł

296. JASIŃSKI Janusz, Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI - XX wiek. Księga pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, Olsztyn 2006, 571 s., 36 zł

297. JASIŃSKI Janusz, Historia Królewca. Szkice z XIII-XX stulecia, Olsztyn 1994, 320 s., 45 zł

298. JASIŃSKI Janusz, Między Prusami a Polską. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIII-XX wieku, Olsztyn 2003, 768 s., 65 zł

299. JASIŃSKI Janusz, Napoleon w Olsztynie i okolicach (1807), Olsztyn 2003, 77 s., 20 zł

300. JASIŃSKI Janusz, MAGDZIARZ Bronisław, Jaroty. Wieś. Kapliczka. Kościół, Olsztyn 1994, 36 s., 12 zł

301. JASIŃSKI Janusz, Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn 1976, 222 s., 15 zł

302. JASIŃSKI Janusz, Niektóre zwyczaje pogrzebowe na Polskiej Warmii w ostatnich dziesięcioleciach XIX i pierwszych XX wieku, Olsztyn 2016, 74, [1] s., 24 zł

303. JASIŃSKI Janusz, Pomorze-Kaszuby. Rozprawy, artykuły, recenzje, omówienia, polemiki, Gdańsk 2006, 184 s., 20 zł

304. JASIŃSKI Grzegorz, Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914), Dąbrówno 2015, 502 s., 60 zł

305. JASKÓLSKA Wioletta, Portret mojego miasta. Lidzbark Warmiński. , Olsztyn 2008, 128 s., 49 zł

306. JASKÓŁOWSKI Paweł, Miłomłyn 1990-2010, Miłomłyn 2013, 182 s., 40 zł

307. JASZCZUK Paweł, Sponsor, Olsztyn 1995, 106 s., 15 zł

308. JASZCZUK Paweł, Plan Sary, Warszawa 2011, 235 s., 20 zł

309. JAWORSKI Marian, Łukta 1945-1970, Olsztyn 2009, 119 s., 39 zł

310. JEŻEWSKI Wojciech, Reprezentacyjny Zespół Taneczny Olsztyna RADOŚĆ 1976-2006, Olsztyn 2006, 158 s., 30 zł

311. JÓZEFCZYK Mieczysław, Elbląg 1722-1850. Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelpin 2000, 285 s., 40 zł

312. JUBILAEUM Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki "Hosianum", Olsztyn 2014, 271 s., 50 zł

313. JURYS Leszek, SZARZYŃSKA Alicja, Piękno przyrody nieożywionej Warmii i Mazur. Zeszyt 1. Skały, Olsztyn 2009, 24 s., 15 zł

314. JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKI Antoni, Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów, Olsztyn 1999, 170 s., 25 zł

315. KAJKA Michał, Zebrałem snop plonu... Wybór utworów wydany w setną rocznicę urodzin poety. , Warszawa 1958, 387 s., 25 zł

316. KAJKA Michał, Z duchowej mej niwy..., Olsztyn 1982, 284 s., 20 zł

317. KAJKA Michał, Wiersze wybrane, Olsztyn 1958, 134 s., 20 zł

318. KAJKA Michał, Mały kancjonał mazurski i opowieści ucieszne, Olsztyn 2008, 432 s., 44 zł

319. KAJKA Michał, Pieśni Mazurskie, Ogródek 2014, 80 s., 30 zł

320. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja, Z dworu Stanisława Hozjusza. Listy Stanisława Reszki do Marcina Kromera 1568-1582, Olsztyn 1992, 255 s., 24 zł

321. KALINOWSKI Czesław, MAZUR Marek, Żeglarstwo na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2016, 224 s., 80 zł

322. KAMIENIE w historii, kulturze i religii, Olsztyn 2010, 162 s., 29 zł

323. KAMIEŃSKI Andrzej, Stany Prus Książęcych wobec rządów Brandenburgii w drugiej połowie XVII wieku, Olsztyn 1995, 181, nlb. 10 s., 20 zł

324. KANON krajoznawczy Warmii i Mazur, Olsztyn 2010, 128 s., 26 zł

325. KANT Arno, MAŁŁEK Karol, Mazurski śpiewnik regionalny, Działdowo 2013, 60 s., 30 zł

326. KANT Immanuel, O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny, Wrocław 1993, 86 s., 15 zł

327. KAPLICA na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Dzieje Architektura Fundacje artystyczne Konserwacja i restauracja, Olsztyn 2010, 143 s., 33 zł

328. KAPUSTO Wacław, Znany nieznany. Fotografika, Olsztyn 2005, 200 s., 39 zł

329. KARCZEWSKI Maciej, Źródła archeologiczne do badań nad zasiedlaniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich, Olsztyn 2001, 196 s., 27 zł

330. KASPAREK Norbert, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej, Olsztyn 1995, 175 s., 45 zł

331. KASPAREK Norbert, Polnische Aufstandische in Ost- und Westpreussen (1831-1833), Dąbrówno 2012, 165, [2] s., 50 zł

332. KASS Wojciech, Ba!, Sopot 2014, 55 s., 15 zł

333. KASS Wojciech, Przestwór. Godziny, Sopot 2015, 63 s., 15 zł

334. KATALOG der Stadtbibliothek zu Elbing. Zweiter Band, Elbing 1894, Druck von Reinhold Kuhn s., 180 zł

335. KATALOG obiektów noclegowo-gastronomicznych LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej, Elbląg-Milejewo 2011, 106 s., 20 zł

336. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 12 zł

337. KATARZYŃSKI Władysław, Koguty blaszane, Olsztyn 1986, 76 s., 15 zł

338. KATARZYŃSKI Władysław, Najbliżej ziemi, Olsztyn 1978, 46 s., 15 zł

339. KĄKOLEWSKI Igor, Nadużycia władzy i korupcja w Prusach Książęcych w połowie XVI wieku. Narodziny państwa wczesnonowożytnego, Warszawa 2000, 244 s., 30 zł

340. KEMPA Robert, Twierdza Boyen w Giżycku. Praktyczny przewodnik., Giżycko 2012, 72 s., 25 zł

341. KERN , Wystawa grafiki Danuty Kern. Styczeń - luty 1963, Olsztyn 1963, 14 s., 10 zł

342. KĘTRZYN. Dzieje miasta, Kętrzyn 2016, 799 s., 55 zł

343. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I, Olsztyn 2009, 518, [4] s., 30 zł

344. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. Tom I-II, Olsztyn 2009, 825 (paginacja ciągła) s., 63 zł

345. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 20 zł

346. KĘTRZYŃSKI Wojciech, O Mazurach, Olsztyn 1988, 112 s., 25 zł

347. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Wiersze nieznane, Olsztyn 1973, 105 s., 27 zł

348. KĘTRZYŃSKI Wojciech, Z księgi pieśni człowieka niemczonego, Olsztyn 1980, 137 s., 16 zł

349. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński (1838-1918). Patron miasta, Olsztyn-Kętrzyn 2008, 144, XV s., 40 zł

350. KĘTRZYŃSKI , Wojciech Kętrzyński. Wstęp do wystawy. Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1968, 15 s., 12 zł

351. KICOWSKA Alicja Daniela, Średnie szkolnictwo rolnicze na Warmii i Mazurach w latach 1945-1975, Olsztyn 1986, 222 s., 36 zł

352. KIEŁBIK Jerzy, Miasta warmińskie w latach 1466-1772. Samorząd, społeczeństwo, gospodarka., Olsztyn 2007, 186 s., 25 zł

353. KIERZ róży. Bajki mazurskie z Działdowszczyzny, Działdowo 2016, 70 s., 30 zł

354. KIJEWSKI Kamil Patryk, Kwiat życia, Olsztyn 2014?, 90 s., 20 zł

355. KIRST Hans Hellmut, Deutschand deine Ostpreussen. Ein Buch voller Vorurteile, Hamburg 1972, 182 s., 25 zł

356. KIRST Hans Hellmut, Gott schlaft in Masuren. Roman, Munchen 1973, 235 s., 20 zł

357. KLEJMONT Wacław, Nad rozbitą amforą. Epigramy, Gołdap 2002, 51 s., 12 zł

358. KLIMEK Robert, Grodziska nad Gubrem. W poszukiwaniu Wallewony, Kętrzyn 2011, 48 s., 21 zł

359. KLONOWSKI Alfons, Sztuka ludowa Warmii i Mazur. Informator po wystawie objazdowej, Olsztyn 1953, 40 s., 36 zł

360. KLONOWSKI Franciszek, Park etnograficzny w Olsztynku, Olsztyn 1966, 35 s., 12 zł

361. KLUK Iwona Beata, Malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2004, 48 s., 17 zł

362. KOCZAN-SNARSKA Regina, Dni, Olsztyn , 32 s., 10 zł

363. KOLCZYŃSKI Krzysztof, Świętajno - oblicza kultur Małej Ojczyzny, Świętajno 2015, 194 s., 36 zł

364. KOLENDO Jerzy, Za kordonem, Gdynia 1963, 176 s., 12 zł

365. KONIGSBERG - Królewiec - Kaliningrad. Dziedzictwo historyczne, Węgorzewo-Olsztyn 2013, 106 (tekst polski, 120 (rosyjski) s., 40 zł

366. KOPERNIK , Kopernik na Warmii. Życie i działalność publiczna. Działalność naukowa. Środowisko. Kalendarium, Olsztyn 1973, 545 s., 40 zł

367. KOPERNIK , Mikołaja Kopernika Lokacje łanów opuszczonych, Olsztyn 1970, 115 s., 30 zł

368. KOPICZKO Andrzej, ŻOŁNIERKIEWICZ Julian, Dzieje kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie 1903-2003, Olsztyn 2004, 224 s., 30 zł

369. KOPICZKO Andrzej ks., Kościoły i kaplice w Olsztynie, Olsztyn 2000, 154 s., 30 zł

370. KOREJWO Mariusz Tomasz, Na północ od Warszawy, Olsztyn 2016, 512 s., 30 zł

371. KOREWA SI Jan ks., Z dziejów Diecezji Warmińskiej. Geneza braniewskiego Hozianum. Przyczynek do dziejów zespolenia Warmii z Rzeczpospolitą (1549-1564), Poznań 1965, 242 s., 25 zł

372. KORKOZOWICZ Jerzy, Z literatury i z pamięci. Wybór felietonów, Warszawa 2006, 181 s., 40 zł

373. KOROTAJOWA Krystyna, Oficyna Braniewska 1589-1773, Olsztyn 1964, 79, [9] s., 40 zł

374. KOROWAJ Tadeusz, TYTON Ernst, Rastenburg - Kętrzyn. Takie było nasze miasto. Das war unsere Stadt. Kętrzyn na dawnych widokówkach. Rastenburg auf alten Anschitskarten., Kętrzyn 2007, 196 s., 139 zł

375. KOROWAJ Tadeusz, TYTON Ernst, Rastenburg - Kętrzyn. Takie było nasze miasto. Das war unsere Stadt. Kętrzyn na dawnych widokówkach. Rastenburg auf alten Anschitskarten. Dod. płyta DVD, Kętrzyn 2007, 196 s., 149 zł

376. KORZENIEWSKA-LASOTA Anna, Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach 1947-1970, Olsztyn 2007, 229 s., 26 zł

377. KOSTJASZOW Jurij W., Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach. , Olsztyn 2000, 360 s., 35 zł

378. KOWALEWSKI Krzysztof, Wersalka, Olsztyn br., 44 s., 15 zł

379. KOWALSKI Wacław, Dolina Wielkich Jezior Mazurskich. Przewodnik turystyczny, Warszawa 1957, 144 s., 24 zł

380. KOWALSKI Ryszard, Ostróda - Iława - Elbląg. Z dziejów żeglugi śródlądowej. Osterode - Deutsch Eylau - Elbing. Aus der Geschichte der Binnenschiffahrt, Olsztyn 2016, 213, [3] s., 50 zł

381. KOWALSKI Ryszard, WAWRZYŃSKI Cezary, 100 lat żeglugi pasażerskiej. Ostróda-Iława-Elbląg 1912-2012, Olsztyn 2012, 224 s., 48 zł

382. KOWALSKI Wacław, Województwo Olsztyńskie. Przewodnik, Warszawa 1969, 321 s., 15 zł

383. KOZIEŁŁO-POKLEWSKI Bohdan Jerzy, Od Wersalu do Poczdamu. Studia i materiały, Olsztyn 2010, 244 s., 36 zł

384. KRACZKOWSKA Bożena, Mały człowiek z wielkim psem, Olsztyn 2014, 95 s., 29 zł

385. KRAJOBRAZ grunwaldzki w dziejach polsko-krzyżackich i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków, Wokół mitów i rzeczywistości. Tradycje kulturowe i historyczne ziem pruskich., Olsztyn 2009, 232 s., 35 zł

386. KRASICKI Ignacy, O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z Monitora 1765-1772, Olsztyn 1995, 104 s., 15 zł

387. KRASICKI Ignacy, Myszeidos. Pieśni X BN, Wrocław 1982, LII, 86 s., 12 zł

388. KRASICKI , Ignacy Krasicki (1735-1801). Ostatni z wielkich mieszkańców lidzbarskiego zamku. Pamiątka wystawy w 200. rocznicę śmierci Księcia Poetów, Olsztyn 2001, 140 s., 25 zł

389. KRASICKI , Setnik bajek Ignacego Krasickiego. W świecie sentencji Księdza Biskupa Warmińskiego, Olsztyn 2010, 160 s., 48 zł

390. KREMPEĆ Aleksander, Trójkąt męski z sierścią w tle, Olsztyn 2008, 269 s., 25 zł

391. KROCKOW Christian Graf von, Begegnung mit Ostpreussen, Stuttgart 1994, 318 s., 40 zł

392. KROMER , HISTORYA prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny Katarzyny 1570, Kraków 1892, VIII, 64 s., 48 zł

393. KROMER Marcin, Historyja prawdziwa o przygodzie żałosnej książęcia finlandzkiego Jana i królewny polskiej Katarzyny, Olsztyn 1974, 138 s., 16 zł

394. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 12 zł

395. KROMER Marcin, Mowa na pogrzebie Zygmunta I oraz O pochodzeniu i o dziejach Polaków Księgi XXIX i XXX, Olsztyn 1982, 223 s., 15 zł

396. KROMER , Marcina Kromera Rozmowy dworzanina z mnichem (1551-1554) wydał Jan Łoś, Kraków 1915, XIV, 449 s., 80 zł

397. KRONIKA miasta Miłomłyna 1800-1922, Dąbrówno 2005, 159 s., 50 zł

398. KRONIKA szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939, Olsztyn 1979, 170 s., 25 zł

399. KROPACZ-SZYDŁOWSKA Magdalena, Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952-1993, Olsztyn 2012, 306 s., 39 zł

400. KRUK Erwin, Łaknienie, Warszawa 1980, 276 s., 25 zł

401. KRUK Erwin, W cieniu, Olsztyn 1988, 118 s., 20 zł

402. KRUK Erwin, Spadek. Zapiski mazurskie 2007-2008, Dąbrówno 2009, 272 s., 34 zł

403. KRUK Erwin, Nieobecność, Olsztyn 2015, 119 s., 30 zł

404. KRUK Erwin, Pusta noc, Warszawa 1976, 175 s., 20 zł

405. KRUSZELNICKI Jerzy, KRUSZELNICKA Alicja, Masurian Lanscape Park. An illustrated Guidebook, Krutyń 2001, 64 s., 24 zł

406. KRYSZAK Janusz, Mały wybór, Olsztyn 1992, 44 s., 15 zł

407. KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA Barbara, Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczypospolita w latach 1579-1673, Olsztyn 2003, 275 s., 30 zł

408. KSIĄŻEK Marek, Czas przemian. Transformacja gospodarcza na Warmii i Mazurach w latach 1989-2014, Olsztyn 2014, 329 s., 45 zł

409. KSIĄŻEK Marek, Legenda warmińskiego lasu. 200 lat Nadleśnictwa Kudypy, Olsztyn 2015, 207 s., 48 zł

410. KSIĄŻEK Marek, SOROKA Janusz, Parnas według Panasa. Prawdziwa biografia autora "Według Judasza", Olsztyn 2016, 186, XVI s., 42 zł

411. KUCZKOWSKI Wojciech Jastrzębiec, Szlaki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 2007, 158, 8 s., 42 zł

412. KUCZYŃSKI Stefan M., Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409-1411, Warszawa 1987, 683 s., 50 zł

413. KUDRZYCKI Zbigniew, Granica polsko-rosyjska przylegająca do Morza Bałtyckiego 1945-1958, Toruń 2013, 283 s., 45 zł

414. KUJAWSKI Wojciech, Łyna - Guber. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Ermland, Olsztyn 2014, 447, [1] s., 89 zł

415. KUJAWSKI Wojciech, Pasłęka. Szlak wodny. Ein Wasserweg., Olsztyn 2015, 447, [1] s., 89 zł

416. KUJAWSKI Wojciech, Prusy Górne. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnym Oberlandzie. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Obeland, Olsztyn 2016, 447, [1] s., 89 zł

417. KUJAWSKI Wojciech, Śniardwy. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2007, 442 s., 88 zł

418. KUJAWSKI Wojciech, Mamry. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2008, 447 s., 88 zł

419. KUJAWSKI Wojciech, Mazury Garbate. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2009, 447 s., 88 zł

420. KUJAWSKI Wojciech, Niegocin. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2010, 447 s., 88 zł

421. KUJAWSKI Wojciech, Omulew - Pisa. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren, Olsztyn 2011, 448 s., 88 zł

422. KUJAWSKI Wojciech, Krutynia. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnych Mazurach. Ilustrierter Reisefuehrer durch das alte Masuren. Wydanie trzecie zmienione!, Olsztyn 2012, 447, [1] s., 88 zł

423. KUJAWSKI Wojciech, Łyna - Wadąg. Szlak wodny. Ein Wasserweg. Ilustrowany przewodnik po dawnej Warmii. Ilustrierter Reisefuhrer durch das alte Ermland, Olsztyn 2013, 447, [1] s., 89 zł

424. KULCZYK Sylwia, TOMCZYK Edyta, Kraina Wielkich Jezior, Bielsko-Biała 2000, 243 s., 12 zł

425. KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ Violetta, Tajemnice nieujawnione. Rysunek, Olsztyn 2010, 32 s., 20 zł

426. KULTURA Mazur, Warmii, Powiśla. Kongres Kultury Mazur, Warmii, Powiśla. Po kongresie..., Europejskie perspektywy, Instytucje, Stowarzyszenia, Kalendarz imprez 2002, Adresy. , Olsztyn 2001, 186 s., 15 zł

427. KULTURLANDSCHAFTEN. Auf Herders Spuren zwischen Mohrungen und Königsberg, Olsztyn 2012, 234, [20] k. tabl. kolor. s., 55 zł

428. KUŁAKOWSKI Alfons, Stamtąd i stąd. There from and here off, Olsztyn 2008, 128 s., 42 zł

429. KUROWSKI Bohdan, TURKOWSKI Marek, Rotary w Olsztynie i nie tylko... 1991-2011, Olsztyn 2011, 119, [9] s., 32 zł

430. KUŹNIEWSKI Bogumił, Olsztynek, Olsztynek 2007, 223 s., 20 zł

431. KUŹNIEWSKI Bogumił, SUCHOWIECKI Adam, Obóz Jeniecki Stalag IB Hohenstein, Olsztynek 2013, 158 s., 33 zł

432. KUŹNIEWSKI Bogumił, Tannenberg 1914-2014, Olsztynek 2014, 140, [2] s., 39 zł

433. LANDHEER , Hugo Landheer. Malarstwo Olsztyn 1980 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 1980, 32 s., 20 zł

434. LANGOWSKI Ryszard, Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna, Olsztyn 2002, 156, [4] s., 60 zł

435. LASKOWSKA Krystyna, RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, Elbląg i elblążanie w fotografii własnej. Lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte, Elbląg 2007, 256 s., 85 zł

436. LASS die Marjellens kicken! Lustige Spässchen aus Ostpreussen, Leer (Ostfriesland) 1971, 124 s., 32 zł

437. LELLA Tomasz, Tożsamość regionu - współczesna architektura Warmii i Mazur, Olsztyn 2008, 48 s., 25 zł

438. LELLA Tomasz, Spoglądając wstecz - współczesna architektura Warmii i Mazur, Olsztyn 2009, 48 s., 25 zł

439. LENGOWSKI Michał, Mój życiorys. Wybór wierszy, Olsztyn 1974, 106 s., 16 zł

440. LENZ Siegfried, Słodkie Sulejki, Olsztyn 2013, 123 s., 35 zł

441. LEŚNIOWSKI Henryk, ODOJ Romuald, Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska, Olsztyn 2010, 136 s., 15 zł

442. LEŚNIOWSKI Henryk, Olsztyńskie skrzydła. 100 lat Lotniska Olsztyn-Dajtki 1913-2013, Olsztyn 2013, 201 s., 70 zł

443. LEŚNIOWSKI Henryk, W cieniu bitwy pod Grunwaldem. Tannenberg 1914. Fakty mity legendy, Olsztyn 2014, 183 s., 49 zł

444. LETKO Paweł, W służbie II Rzeczypospolitej. Działalność kombatantów polskich na forum międzynarodowym, Olsztyn 2011, 186 s., 30 zł

445. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Cztery pory roku, Barczewo 2014, 62 s., 33 zł

446. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Wierzenia, zwyczaje i obrzędy, Barczewo 2014, 62 s., 33 zł

447. LEWANDOWSKA Izabela, CYFUS Edward, Elementarz gwary warmińskiej. Rodzina, dom i zagroda, Olsztyn 2013, 62 s., 33 zł

448. LEWANDOWSKA Izabela, Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003, 222 s., 26 zł

449. LEWANDOWSKA Izabela, CHŁOSTA Jan, Śladami polskich szkół na południowej Warmii w latach 1929-1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010, 248 s., 39 zł

450. LEWANDOWSKI Jerzy, Okaryny, Olsztyn 1968, 40 s., 15 zł

451. LEWANDOWSKI Jerzy, Wędrówki nie dokonane, Olsztyn 1970, 46 s., 16 zł

452. LEWANDOWSKI Jerzy Bogdan, SIKORSKI Jerzy, Rezydencja lidzbarska Ignacego Krasickiego, Lidzbark Warmiński 2002, 88 s., 24 zł

453. LEWANDOWSKA Izabela, Konserwatorskie zwierzenia. Rozmowy z Lucjanem Czubielem konserwatorem zabytków w Olsztynie 1956-1993. Wywiad-rzeka. Materiały źródłowe, Olsztyn 2015, 293 s., 35 zł

454. LIDZBARK Warmiński. Heilsberg, Olsztyn 199?, 73, [1], 40 s., 24 zł

455. LIDZBARK Warmiński, Bydgoszcz 2001, 12 s., 10 zł

456. LIETZ Zygmunt, Pamiątki polskości 1919-1939. Przewodnik po wystawie Muzeum Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1957, 36 s., 15 zł

457. LINDNER Jadwiga, Mowa ojczysta. Książka przeznaczona dla kursów ogólnokształcących na obszarze Warmii, Mazur i Pomorza, Warszawa 1960, 140 s., 45 zł

458. LIŻEWSKA Iwona, KNERCER Wiktor, Przewodnik po historii i zabytkach Ziemi Szczycieńskiej, Olsztyn 1998, 171 s., 25 zł

459. LUBOMIRSKI , Jan Lubomirski, Olsztyn 1975, 16 s., 10 zł

460. LUDZIE czynu, Olsztyn 1962(?), 143 s., 20 zł

461. ŁAPO Jerzy M., Czarci Ostrów. Wielki zbiór podań ludowych z Mazur, Dąbrówno 2014, 344 s., 45 zł

462. ŁAPO Jerzy Marek, Ludowa wizja przeszłości Mazur. Stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa XX w.), Olsztyn 2008, 244 s., 33 zł

463. ŁOZIŃSKI Jerzy Z., Pomniki sztuki w Polsce. Tom II Część I Pomorze, Warszawa 1992, LXI, 502, [5] s., 44 zł

464. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946-1955, Olsztyn 2000, 221 s., 30 zł

465. ŁUKASZEWICZ Bohdan, PSL na Warmii i Mazurach w latach 1945-1947, Olsztyn 1991, 248 s., 36 zł

466. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Rok 1956 na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1998, 196 s., 20 zł

467. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Drukarze Olsztyna. Wspomnienia, Olsztyn 1985, 168 s., 16 zł

468. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1945-1956. Represjonowani na Warmii i Mazurach w latach stalinizmu 1945-1956. Materiały bibliograficzne, Olsztyn 2008, 394 s., 32 zł

469. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Życiorysy 1947-1956. Ukraińcy z operacji "Wisła" represjonowani na Warmii i Mazurach w latach 1947-1956. Materiały biograficzne, Olsztyn 2009, 320 s., 35 zł

470. ŁUKASZEWICZ Bohdan, WRZESIŃSKI Wojciech, IV Dzielnica Związku Polaków w Niemczech 1922-1939, Olsztyn 1982, 200 s., 30 zł

471. ŁUKASZEWICZ Bohdan, Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945-1975. Szkice do monografii, Warszawa 1982, 170 s., 45 zł

472. ŁUKASZEWICZ Bohdan, O nową Polskę 1945-1950. Z dziejów aparatu bezpieczeństwa i porządku publicznego na Warmii i Mazurach w latach 1945-1950, Olsztyn 1989, 227 s., 30 zł

473. ŁUKSZO Wanda, Polski my naród. Wypisy dla kursów ogólnokształcących na Warmii, Mazurach i Pomorzu, Warszawa 1966, 456 s., 30 zł

474. MADEJ Henryk ks., Współkatedra św. Jakuba Starszego w Olsztynie, Olsztyn 1980, 110 s., 15 zł

475. MAGIA chleba naszego powszedniego. Katalog wystawy, Olsztynek 2012, 60 s., 11 zł

476. MAKARCZYK Irena, Tomasz Ujejski (1612-1689), Olsztyn 2005, 318 s., 35 zł

477. MAŁECKI Andrzej, Wolfsschanze in Gierłoż, Gdańsk 1981, 28 s., 10 zł

478. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn i okolice. Informator turystyczny, Gdańsk 1980, 28, [6] s., 10 zł

479. MAŁECKI Andrzej, Kętrzyn und Umgebung. Touristischer Informator, Gdańsk 1981, 31 s., 10 zł

480. MAŁŁEK Janusz, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku, Olsztyn 1987, 221 s., 36 zł

481. MAŁŁEK Karol, Jutrznia mazurska na Gody. , Olsztyn 1946, 64 s., 30 zł

482. MAŁŁEK Janusz, Od Prus do Mazur. Szkice z dziejów Prus, Pomorza, Warmii i Mazur, Dąbrówno 2016, 294 s., 49 zł

483. MAŁŁEK Karol, Plon. Dożynki na Mazurach. Widowisko ludowe, Koczarki 2014, 40 + płytka s., 30 zł

484. MAŁŁEK Janusz , Ustawa o Rządzie (Regimentsnottel) Prus Książęcych z roku 1642, Poznań 1967, 230 s., 60 zł

485. MARCHWIŃSKI Roman, Szkoły polskie na Warmii 1929-1939. Przegląd wspomnień, Olsztyn 1970, 207 s., 40 zł

486. MARCINKIEWICZ Stefan Michał, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk 2015, 253 s., 42 zł

487. MARCZUK Władysław, Mrągowo dawniej i dziś. Część II. Sensburg damals und heute. Teil II, Mrągowo 2012, 68, [5] s., 45 zł

488. MARCZUK Władysław, Mrągowo, Mikołajki i okolice na starej widokówce. Sensburg Nikolaiken und Umgebung auf der alte Ansichtskarte, Mrągowo 2006, 96 s., 55 zł

489. MARTUSZEWSKI Edward, 49 listów z powodu braci czeskich, Łódź 1971, 255, [24] s., 20 zł

490. MARTUSZEWSKI Edward, Die polnische Sprachfre in Preussen Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001, 271 s., 30 zł

491. MARTUSZEWSKI Edward, Nawet kamień, Łódź 1966, 236 s., 30 zł

492. MARTUSZEWSKI Edward, Nawet kamień, Łódź 1966, 236 s., 40 zł

493. MATULEWICZ Tadeusz, Człowiek z charakterem. Jan Kochanowicz pedagog, społecznik, pasjonat sportu, Olsztyn 2015, 156 s., 30 zł

494. MATULEWICZ Tadeusz, Wileńskie rodowody, Olsztyn 2003, 278 s., 55 zł

495. MATULEWICZ Tadeusz, Z piosenką przez życie. Rzecz o Włodzimierzu Jarmołowiczu, Olsztyn 2008, 160 s., 36 zł

496. MAZURCZAK Monika, MARGOL Krzysztof, Przedsiębiorstwo Społeczne "Gancarska Wioska" Sp. z o.o.. Jarmark Mazurski, Nidzica ok. 2010, 24 s., 12 zł

497. MAZURY Zachodnie. Atlas turystyczny, Gdańsk 2009, 144 s., 22 zł

498. MAZURY zapamiętane. Relacje i wspomnienia mieszkańców ziemi piskiej, Orzysz 2014, 264 s., 39 zł

499. MAZURY. Słownik stronniczy, ilustrowany, Dąbrówno-Warszawa 2008, 248 s., 34 zł

500. MĄCZKOWSKI , Henryk Mączkowski. Malarstwo i grafika, Olsztyn 2009, 128 s., 49 zł

501. MERKURIUSZ Szkolny. Wydanie specjalne z okazji XX-lecia Szkoły. Czerwiec 1965 r., Olsztyn 1965, 68 s., 25 zł

502. MIAKOTA Paweł, pamiętanie, zapominanie, Dąbrówno 2012, 48 s., 15 zł

503. MIĄCZYŃSKI Jan Antoni, Poznaj Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Przewodnik z 21 ilustracjami w tekście, Warszawa 1959, 36 s., 18 zł

504. MICHAŁ Kajka. Poeta Mazur. Informator kulturalno-turystyczny, Orzysz 2008, 48 s., 12 zł

505. MIEGEL Agnes, Spaziergange einer Ostpreussin. Feuilletons aus den Zwanziger Jahren, Munchen 1986, 144 s., 27 zł

506. MIERZWA Waldemar, Miasteczko, Dąbrówno 2014, 144 s., 30 zł

507. MIERZWA Waldemar, Bibliografia grunwaldzka, Olsztyn 1990, 152 s., 24 zł

508. MUZEA w olsztyńskiem, Olsztyn 1989, 32 s., 10 zł

509. MIERZWA Waldemar, MAZUREK Krzysztof, Zasmakuj w Warmii. Rzecz nie tylko o kuchni, Dąbrówno 2016, 160 s., 45 zł

510. MIERZYŃSKI Sebastian, Muza Krasickiego. Tajemnice lidzbarskiego zamku, Olsztyn 2016, 239, [1] s., 29 zł

511. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza. , Olsztyn 2005, 346 s., 32 zł

512. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Radości i troski życia codziennego. , Olsztyn 2006, 489 s., 37 zł

513. MIĘDZY barokiem a oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, Olsztyn 2013, 311 s., 33 zł

514. MIKOŁAJCZAK Witold, Grunwald 1410. Bitwa, która przeszła do legendy, Zakrzewo 2010, 220 s., 18 zł

515. MIKULAK Stanisław, MATCZYŃSKI Grzegorz, Ochotnicze Straże Pożarne na Warmii i Mazurach. Historia. Tradycja. Organizacja, Olsztyn 2013, 215 s., 50 zł

516. MILENIUM pod szczególną kontrolą. Źródła do uroczystości w diecezji warmińskiej, Olsztyn 2013, 233, [1] s., 36 zł

517. MINAKOWSKI Jerzy, Komunikaty Mazursko-Warmińskie. Bibliografia zawartości za lata 1957-2006, Olsztyn 2007, 258 s., 30 zł

518. MIREK Zdzisław, Dolina Wielkich Jezior Mazurskich , Poznań 1971, 36 s., 20 zł

519. MIREK Zdzisław, DIE GROSSEN Seen der Masurischen Seenplatte, Olsztyn 1971, 36 s., 15 zł

520. MIREK Zdzisław, Ziemia Olsztyńska 1945-1970, Olsztyn 1970, 76 s., 24 zł

521. MIROS , Marek Miros burmistrz Gołdapi czyli wójta się nie bójta. Z Markiem Mirosem, burmistrzem Gołdapi rozmawia prof. Wojciech Łukowski, Giżycko-Gołdap 2014, 332 s., 36 zł

522. MOSKWA Wojtek, OLSZEWSKI Michał, Kraina. Opowieść o wąskim torze, Ełk 2016, 83 s., 49 zł

523. MROCZEK Ireneusz, SKIBICKI Franciszek, Ratusz - Muzeum. Przewodnik, Działdowo 2013, 48 s., 15 zł

524. MULLER Johannes, Dzieje Ostródy, Ostróda 2010, 635 s., 85 zł

525. MULLER Jobst-Heinrich, WAECHTER Barbara, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 1. Bestandskatalog der Landkartensammlung. , Luneburg 1984, XVII, 350 s., 100 zł

526. MURAWSKA Halina, Imigranci wiejscy w mieście, Olsztyn 1994, 144 s., 15 zł

527. MURZYNOWSKI Stanisław, Historyja żałosna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija Polska, Olsztyn 1974, 184 s., 20 zł

528. MUZEA na Warmii i Mazurach 1945-1974, Olsztyn 1974, 100 s., 15 zł

529. MUZEUM Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku. 100 lat, Olsztynek 2013, 349, [1] s., 59 zł

530. NAMOWICZ Tadeusz, Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku, Olsztyn 1995, 183 s., 27 zł

531. NAPIÓRKOWSKI Remigiusz, Powroty, Olsztyn 1966, 164 s., 20 zł

532. NASI twórcy. Giżycko Mrągowo Węgorzewo, Węgorzewo 1975, 56 s., 20 zł

533. NAUCZANIE historii jako powrót do źródeł, Olsztyn 2010, 304 s., 39 zł

534. NEKROPOLIE Warmii i Mazur, Olsztyn 2016, 227 s., 48 zł

535. NIENACKI Zbigniew, Wielki las, Olsztyn 1987, s., 20 zł

536. NIESIOBĘDZKI Wiesław, Legendarium, Olsztyn 1983, 58 s., 15 zł

537. NITSCHMANN , Henryk Nitschmann 1826-1905. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji setnej rocznicy śmierci Elbląg 18 XI 2005, Elbląg 2005, 124 s., 15 zł

538. NOWAK Władysław, Kult Eucharystii w Diecezji Warmińskiej 1243-1939, Olsztyn 2002, 308 s., 40 zł

539. NOWAK Władysław, Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574-1939), Olsztyn 1999, 413 s., 44 zł

540. NOWAK Zenon, Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika, Toruń 1972, 95 s., 15 zł

541. NOWAKOWSKI Jacek J., DULISZ Beata, Ptaki Olsztyna, Olsztyn 2006, 264 s., 20 zł

542. NOWE Miasto Lubawskie, Nowe Miasto Lubawskie 1992, 381 s., 39 zł

543. NYGA Lidia, WÓŁKOWSKI Wojciech, Na Jagiełłowym Szlaku. Przewodnik po powiecie działdowskim, Działdowo 2006, 51 s., 25 zł

544. OBAREK Piotr, Aktywność wyobraźni. Plakat. Rysunek. Malarstwo. Projekty graficzne., Olsztyn 2007, 189 s., 45 zł

545. OBITZ Kurt, Dzieje ludu mazurskiego., Dąbrówno 2015, 112 s., 40 zł

546. OBLICZA Polski północno-wschodniej. Przedsiębiorczość, inicjatywa, rozwój, gospodarka, Olsztyn 2000, 100 s., 25 zł

547. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1980, 165 s., 18 zł

548. OBŁĄK Jan bp, Gietrzwałd, Olsztyn 1979, 146 s., 18 zł

549. OBŁĄK Jan bp, Wykaz polskich druków na Warmii za lata 1800-1939 z uzupełnieniami, Olsztyn 2008, 105 s., 20 zł

550. OBŁĄK Jan bp, Święta Lipka, Olsztyn 1982, 156 s., 18 zł

551. OBŁĄK Jan bp, Katedra we Fromborku, Olsztyn 1969, 165 s., 25 zł

552. OBŁĄK Jan ks., Historia Diecezji Warmińskiej, Olsztyn 1959, 160 s., 24 zł

553. OCALIĆ od zapomnienia, Olsztyn-Kętrzyn 2009, 191 s., 44 zł

554. OCHRANOWICZ Barbara, Biblioteki Olsztyna. Przewodnik, Olsztyn 1971, 64 s., 24 zł

555. ODACHOWSKI Marian, Działdowskie bataliony w kampanii wrześniowej, Działdowo 2009, 12 s., 15 zł

556. ODACHOWSKI Marian Andrzej, A Walk around Działdowo, Działdowo 2010, 28 s., 12 zł

557. ODACHOWSKI Marian Andrzej, Sylwetki cieszyńskie, Działdowo 2013, 36 s., 10 zł

558. ODRODZENIE samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej. Ostrołęka - Olsztyn, Ostrołęka-Olsztyn 2010, 123 s., 20 zł

559. OESTERREICH Marcin, TRETER Tomasz, Kronika lidzbarska, Olsztyn 2008, 178 s., 35 zł

560. OGRODZIŃSKI , Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki... Wspomnienia o Władysławie Ogrodzińskim, Olsztyn 2013, 259 s., 30 zł

561. OGRODZIŃSKI Władysław, Śladem Wojciech Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968?, 24 s., 18 zł

562. OGRODZIŃSKI Władysław, Pochwała Lidzbarka, Olsztyn 2008, 160 s., 30 zł

563. OGRODZIŃSKI Władysław, Tropem odnalezionych przeznaczeń. Wybór publicystyki z lat 1956-2002, Olsztyn 2003, 295 s., 25 zł

564. OGRODZIŃSKI Władysław, Ta chwila olśnienia, Olsztyn 2006, 186 s., 27 zł

565. OGRODZIŃSKI Władysław, Siłę słuszności mamy. Rzecz o Domu Polskim w Olsztynie, Olsztyn 1980, 111 s., 20 zł

566. OGRODZIŃSKI Władysław, Piękna Nieznajoma, Olsztyn 2003, 169 s., 24 zł

567. OGRODZIŃSKI Władysław, Po święcie Rozesłania, Łódź 1979, 259 s., 10 zł

568. OGRODZIŃSKI Wojciech, ŻMIJEWSKI Bogusław, Radio Olsztyn od 60 lat ...naturalnie, Olsztyn 2012, 96 s., 40 zł

569. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Chleba naszego powszedniego. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 12 s., 12 zł

570. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Królowej Polski śpiewamy. Montaż poetycko-muzyczny, Olsztyn 2000, 20 s., 15 zł

571. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Sanktuarium Tarnorudzkiego Jezusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej, Olsztyn 1989, 45, [15] s., 15 zł

572. OKĘCKA-BROMKOWA Maryna, Wileńska dorożka. Reportaże literackie z lat 1960-1995, Olsztyn 1998, 126 s., 27 zł

573. OKULICZ Małgorzata, Blask odzyskany, Olsztyn 2004, 48 s., 14 zł

574. OKULICZ Małgorzata, In gloriam et decorem. Dawne szaty i tkaniny liturgiczne z diecezji warmińskiej, Olsztyn 1999, 80 s., 15 zł

575. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od XIV do XVIII wieku, Olsztyn 2005, 54 s., 20 zł

576. OKULICZ Małgorzata, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV do końca XVIII wieku. Katalog wystawy, Olsztyn 2006, 461 s., 100 zł

577. OLECKO. Taka sobie historia, Olecko 2011, 80 s., 36 zł

578. OLEKSIK Klemens, Pył tamtych dróg, Olsztyn 1984, 79 s., 15 zł

579. OLEKSIK Klemens, Drzewo życia, Olsztyn 1961, 66, [3] s., 24 zł

580. OLSZEWSCY , Wystawa prac Mariana i Bronisława Olszewskich. Malarstwo. Rysunek, Reszel 1963, 20 s., 12 zł

581. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Spacerownik po niezwykłym mieście, Ek 2014, 294 s., 42 zł

582. OLSZEWSKI Michał, ŻYTYNIEC Rafał, Von Lyck nach EŁk. Spaziergange durch die Hauptstadt Masurens, Ełk 2014, 252 s., 45 zł

583. OLSZTYN , Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka. Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Achremczyka i Władysława Ogrodzinskiego, Olsztyn 2006, 927 s., 95 zł

584. OLSZTYN i okolice w pradziejach. Katalog wystawy. Okręgowe Muzeum Mazurskie w Olsztynie, Olsztyn 1974, 36 s., 24 zł

585. OLSZTYN literacki. Przewodnik po wystawie zorganizowanej z okazji jubileuszu 25-lecia Olsztyńskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i 80-lecia urodzin dr. Władysława Gębika, Olsztyn 1980, 44 s., 32 zł

586. OLSZTYN w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353-1949, Olsztyn 2015, 177 s., 24 zł

587. OLSZTYN w dokumentach 2. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950, Olsztyn 2016, 208 s., 24 zł

588. OLSZTYN w fotografii, Olsztyn 1973, 179 s., 24 zł

589. OLSZTYN w wierszach, Olsztyn 2003, 136 s., 20 zł

590. OLSZTYN wczoraj i dziś. Wystawa plastyki. Olsztyn - Ratusz Styczeń - luty 1965, Olsztyn 1965, 48 s., 18 zł

591. OLSZTYŃSKIE, Warszawa 1978, 99 s., 24 zł

592. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

593. OLSZTYŃSKIE środowisko literackie w XX lecie ZLP. Wystawa, Olsztyn 1975, 52 s., 16 zł

594. OLSZTYŃSKIE studia demograficzne 1973, Olsztyn 1973, 194 s., 20 zł

595. OLSZTYŃSKIE Studia Niemcoznawcze, Olsztyn 1986, 164 s., 15 zł

596. OLSZTYŃSKIE. Rozwój województwa w Polsce Ludowej, Warszawa 1971, 242 s., 20 zł

597. OLSZTYŃSKIE - wczoraj i dziś. Wystawa. Warszawa. Dom Chłopa. Kwiecień-Maj 1970, Olsztyn 1970, 40 s., 20 zł

598. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej od połowy XV do końca XVIII wieku. Tom I A-K, Olsztyn 1984, 169 s., 18 zł

599. ORACKI Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, 349 s., 28 zł

600. ORACKI Tadeusz, Twórcy i działacze kultury w województwie olsztyńskim w latach 1945-1970. Materiały biograficzne, Olsztyn 1975, 214 s., 20 zł

601. ORŁOWICZ Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, Olsztyn 1991, 301 s., 25 zł

602. ORŁOWSKI Hubert, Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs o Polsce, Olsztyn 1988, 415, [2] s., 50 zł

603. OSTOJSKI Tadeusz, Śniardwisko, Olsztyn 2009, 104 s., 20 zł

604. OSTPREUSSEN und Danzig, Frankfurt n. Menem 1958, 72 s., 48 zł

605. OSTPREUSSISCHE Landschaft in Aquarellen, Radierungen und Lithographien um 1890-1930 von Helene Neumann, Leer 1987, 72 s., 40 zł

606. OSTROWSKI Janusz ks., Świadkowie wiary. Słudzy Boży - ofiary nazizmu i komunizmu, Olsztyn 2015, 170, [2] s., 24 zł

607. OSTRÓDZIANIE o swoim mieście, Olsztyn-Ostróda 2007, 739 s., 87.50 zł

608. OTELLO Ryszard, Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1818-1945, Olsztyn 2003, 150 s., 25 zł

609. PACIORKI. Antologia maryjna z Warmii, Olsztyn 2007, 216 s., 22 zł

610. PAJKA Stanisław, Koleinami życia i twórczości Henryka Syski, Ostrołęka 1985, 126 s., 15 zł

611. PAŁASZEWSKA Mirosława, Biała Piska sentymentalnie, Biała Piska 2013, 384 s., 50 zł

612. PAŁASZEWSKA Mirosława, ZIELIŃSKI Andrzej ks., Historia parafii rzymsko-katolickiej w Białej Piskiej, Biała Piska 2013, 192 s., 45 zł

613. PAMIĘCI bliskich. Część II. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 2012, 111, [1], XXII s., 36 zł

614. PAMIĘCI bliskich. Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie, Olsztyn 1998, 170 s., 30 zł

615. PAMIĘĆ i historia (Olsztyn, Kaliningrad, Kłajpeda), Olsztyn 2009, 171 s., 22 zł

616. PAMIĘĆ. Wyzwanie dla nowoczesnej Europy. ERINNERUNG. Eine Herausforderung fuer das moderne Europa, Olsztyn 2008, 275 s., 25 zł

617. PAMIĘTNIK XX-lecia Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie, Olsztyn 1965, 255 s., 45 zł

618. PANAS Henryk, Prawo wojny i inne opowiadania, Olsztyn 1969, 269 s., 15 zł

619. PANAS Henryk, Według Judasza (apokryf), Olsztyn 1975, 259 s., 16 zł

620. PANAS Henryk, Zagubieni w lesie, Olsztyn 1978, 231 s., 15 zł

621. PANASIK Krzysztof, BAŁDOWSKI Jan, Kraina tysiąca jezior, Olsztyn br, 32 s., 15 zł

622. PANASIK Krzysztof, Koncert wielki na głosy unisono, Olsztyn 2007, 190 s., 49 zł

623. PANASIK Krzysztof, CZERWIŃSKI Ryszard, Olsztyn, Warszawa 1992, 50 s., 20 zł

624. PANFIL Jan, Mazurski Park Krajobrazowy, Poznań 1973, 33, [3] s., 20 zł

625. PANFIL Jan, POLAKOWSKI Benon, Przewodnik po województwie olsztyńskim, Warszawa 1972, 180 s., 20 zł

626. PAŃSTWOWY Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 21 listopada 1965, Olsztyn 1965, 19 s., 20 zł

627. Paradowska Natalia, Modlitwa stóp, Elbląg 2007, 39 s., 12 zł

628. PASIK Wiesława, Światło cienie, Olsztyn 2008, 51 s., 15 zł

629. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka. Przewodnik, Warszawa 1987, 26 s., 10 zł

630. PASZENDA Jerzy, Święta Lipka, Olsztyn 1996, 128+85 ilustr. s., 48 zł

631. PAUKSZTA Eugeniusz, Warmia i Mazury, Katowice 1970, 215 s., 20 zł

632. PAWLUK Tadeusz, Podstawy prawne objęcia biskupstwa warmińskiego przez Stanisława Hozjusza, Olsztyn 1979, 100 s., 15 zł

633. PEDAGOGICZNA Biblioteka Wojewódzka w Olsztynie 1946-1970, Olsztyn 1971, 108 s., 20 zł

634. PIASKOWSKI T(adeusz), FROMBORK, Elbląg br., 16 s., 12 zł

635. PIASZCZYŃSKI Piotr, Nieobecność, Olsztyn 1997, 47 s., 18 zł

636. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mały kapitalizm. Wiersze 1997-2000, Olsztyn 2002, 48 s., 10 zł

637. PIASZCZYŃSKI Piotr, Mężczyzna z zapałkami, Olsztyn 2006, 62 s., 18 zł

638. PIASZCZYŃSKI Piotr, Przerwa w podróży, Nowa Ruda 2014, 52 s., 20 zł

639. PIĄTKOWSKA-MAŁECKA Joanna, Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza, Olsztyn 2003, 143 s., 25 zł

640. PIECHOCKI Stanisław, Tekturowe czołgi, Olsztyn 1983, 298 s., 15 zł

641. PIECHOCKI Stanisław, Dzieje olsztyńskich ulic, Olsztyn 1998, 295 s., 33 zł

642. PIECHOCKI Stanisław, Olsztyn magiczny, Olsztyn 2002, 272 s., 53 zł

643. PIECHOCKI Stanisław, Olsztyn nie tylko magiczny, Olsztyn 2005, 287 s., 58 zł

644. PIECHOCKI Stanisław, Magisches Allenstein, Olsztyn 2008, 272 s., 54 zł

645. PIECHOCKI Witold, Michał Kajka, Olsztyn 1968, 38 s., 12 zł

646. PIECHOCKI Witold, Ostróda, Olsztyn 197?, 16 s., 12 zł

647. PIERWSZY I (XIV) SYNOD Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, 511, XVI s., 40 zł

648. PIETRZYK Jan, Dotykając strun, Olsztyn 2002, 55 s., 15 zł

649. PIETRZYK Jan, Żabi Romantyzm, Olsztyn 2009, 76 s., 15 zł

650. PIETRZYK Jan, Legendy olsztyńskie, Olsztyn 2008, 63 s., 20 zł

651. PIETRZYK Jan, Muśnięcie anioła, Olsztyn 2015, 77, [2] s., 21 zł

652. PIĘĆDZIESIĄT 50 lat służby kościołowi. Warmińskie Wyższe Studium Katechetyczne, Olsztyn 1996, 120, [3] s., 27 zł

653. PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE 50-lecie oficerskiego szkolnictwa policyjnego w Szczytnie (1954-2004), Szczytno 2004, 208 s., 39 zł

654. PIĘĆSET 550 rocznica zwycięstwa grunwaldzkiego, Warszawa 1960, 16 s., 15 zł

655. PIĘKNA była to przygoda. Olsztyński Teatr Lalek 1953-2013, Olsztyn 2014, 95 s., 36 zł

656. PIĘKNA Góra. Antologia wierszy, Gołdap 1999, 55 s., 12 zł

657. PILAREK Bolesław, Następcy Państwowych Gospodarstw Rolnych, Olsztyn 2011, 320 s., 30 zł

658. PIOTROWSKA Helena, TRIEBLING Andrzej T., Trzeba mieć w serce. Ewenement Janiny Triebling, Olsztyn 2009, 286 s., 40 zł

659. PIOTROWSKA Helena, Życie jest sztuką a sztuka życiem. Rzecz o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2005, 320 s., 42 zł

660. PIOTROWSKI Franciszek, Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech, Olsztyn 1996, 187 s., 15 zł

661. PIOTROWSKI Mariusz, Spacer po Giżycku. Mały przewodnik, Giżycko 2016, 52 s., 21 zł

662. PIÓRO i pamięć. 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, Olsztyn 2005, 207 s., 20 zł

663. PISARZE olsztyńscy, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

664. PISZCZ Edmund abp, Kazania paryskie, Olsztyn 1997, 90 s., 27 zł

665. PLASTYKA Ziem Zachodnich i Północnych. Czterdziestolecie powrotu do Macierzy. Lipiec - wrzesień 1985. Galeria Sztuki BWA Olsztyn, Olsztyn 1970, 149, [1] s., 24 zł

666. PLATTE Mariola, Dusze mgieł. Wybór wierszy i piosenek, Ostróda 2003, 36 s., 15 zł

667. PLATTE Mariola, Najpiękniejsze żniwa. Wybór wierszy i piosenek z lat 1981-2006, Ostróda 2006, 96 s., 25 zł

668. PLEBISCYTY jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 2010, 136 s., 22 zł

669. PO DZIAŁDOWIE przewodnik niezwykły, Działdowo 2016, 206 s., 25 zł

670. POCZET biskupów warmińskich, Olsztyn 2008, 510 s., 63 zł

671. POECI z Krainy Nord, Pranie 2010, kart 25 + teka s., 25 zł

672. POGRANICZA. Przestrzeń kulturowa, Olsztyn 2007, 240 s., 20 zł

673. POGRANICZA. Ludzie pogranicza, Olsztyn 2009, 336 s., 25 zł

674. POJEZIERZE. XV-lecie oddziału w Prabutach. 1980. Informator Zarządu Głównego SS-K "Pojezierze" w Olsztynie, Olsztyn 1980, 20 s., 15 zł

675. POKLEWSKI Józef, Święta Lipka, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, 132 s., 10 zł

676. POLAKOWSKI Benon, Mazurski Park Krajobrazowy, Warszawa br. (po 1977), 32 s., 12 zł

677. POLSKA myśl chrześcijańska przełomu XIX i XX wieku. Studia i dokumenty. Wybór źródeł. Rocznik IV, Warszawa 1974, 170 s., 24 zł

678. POŁOM Janusz, Czas w Tepoztlanie. Poezja i fotografika, Olsztyn 2003, 64 s., 24 zł

679. POŁOM Stefan, Jezioro królewskie. Wybór wierszy 1963-1984, Olsztyn 1988, 247 s., 20 zł

680. POŁOM Stefan, Płonące zwierciadła, Gdańsk 1995, 86 s., 15 zł

681. POŁOM Stefan, Rok bez nieba, Olsztyn 1984, 68 s., 12 zł

682. POŁOM Stefan, Wierność, Olsztyn 1978, 70 s., 12 zł

683. POŁOM Stefan, Dzień słońca, Olsztyn 1985, 75 s., 15 zł

684. PONAD hafem wicher wyje. Studia o Wincentym Polu, Olsztyn 2011, 184 s., 25 zł

685. PORĘBSKi Mieczysław, Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Napisał..., Warszawa 1960, 21, nlb. 65 s., 10 zł

686. PORYWY, Olsztyn 1970, 24 s., 25 zł

687. POWIAT olsztyński, Górsk Ośrodek br. (po 2000?), 48 s., 16 zł

688. POWIAT Olsztyński w XXX-leciu PRL. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego, Olsztyn 1974, 22 s., 15 zł

689. POŻARSKA Marta, Ostróda. Wrota Mazur Zachodnich, Kraków 2009, 94 s., 10 zł

690. PRACE historyczne, Olsztyn 1981, 221 s., 36 zł

691. PREUSSEN als Hochschullandschaft im 19./20. Jahrhundert, 1992, 169 s., 50 zł

692. PREUSSEN im 19. Jahrhundert, Lueneburg 1984, 104 s., 40 zł

693. PROGRAM Edukacyjny "Grunwaldzki szlak", Olsztyn 2006, 32 s., 10 zł

694. PROGRAM rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata 2004-2006 i perspektywa lat 2007-2013 , Ostróda 2004, 204, [14] s., 48 zł

695. PRUSIŃSKA Grażyna, Pejzaż za horyzontem. Z olsztyńskiego środowiska plastycznego, Olsztyn 2007, 61 s., 20 zł

696. PRUSIŃSKI Tadeusz, Milczący komedianci. Rzecz o Bohdanie Głuszczaku i Pantomimie Olsztyńskiej, Olsztyn 2015, 303 s., 45 zł

697. PRUSIŃSKI Tadeusz, Jest teatr w Olsztynie, Olsztyn 2005, 318 s., 40 zł

698. PRUSY Wschodnie. Dokumentacja historycznej prowincji. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu. OSTPREUSSEN. Dokumentation einer historischen Provinz. Die photographische Sammlung der Provinzialdenkmalamtes in Koenigsberg. Płyta CD!, Warszawa 2007, CD s., 48 zł

699. PRUSY Wschodnie w polskiej opinii publicznej XIX i XX wieku, Olsztyn 1992, 145 s., 40 zł

700. PRUSZAK Michał, Olsztyn, Olsztyn 1990, 64 s., 18 zł

701. PRZED i ZA. Antologia literacka, Olsztyn 2007, 392 s., 30 zł

702. PRZEMIANY w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Olsztyn 2012, 160 s., 25 zł

703. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, Olsztyn 2007, 256 s., 15 zł

704. PRZEWODNIK po muzeach Ziemi Elbląskiej, Gdańsk 1978, 76 s., 24 zł

705. PRZEWODNIK po wystawie "Sztuka starożytna" zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Olsztyn 1966-1967, Olsztyn 1967, 30 + 29 ilustr. s., 12 zł

706. PRZEWODNIK pielgrzymkowy. Tom I. Warmia - Ostra Brama, Olsztyn 2000, 75 s., 15 zł

707. PRZEWODNIK po zabytkowych kościołach południowej Warmii, Olsztyn 1973, 115 s., 18 zł

708. PRZYBYSZ Marek, ŻYTYNIEC Rafał, Ełk. Wodociągi i kanalizacja 1895-2015, Ełk 2015, 235 s., 32 zł

709. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Olsztyna. Privilegium civitatis Allensteyn, Olsztyn 2003, 16 s., 16 zł

710. PULIŃSKA Urszula, Doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ogólnokształcących na Warmii i Mazurach w latach 1945-1989, Olsztyn 2005, 209 s., 22 zł

711. RADZIWINOWICZ Wacław, SZCEPKOWSKI Bohdan, Głazy i głazowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1967, 96 s., 40 zł

712. RAIŃSKA Kinga, Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach. Wprowadzenie do wystawy. Poles from the Eastern Borderlands in Warmia and Mazury. Introduction to the exhibition, Olsztyn 2011, 105, [1] s., 40 zł

713. RAMUK znaczy spokój. 240 lat Nadleśnictwa Stare Ramuki, Nowe Ramuki 2015, 181, [1] s., 45 zł

714. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1994, 70 s., 10 zł

715. RAPORT o stanie środowiska województwa olsztyńskiego w roku 1994, Olsztyn 1995, 75 s., 10 zł

716. REMBRANDT , Ryciny Rembrandta. Katalog wystawy Olsztyn 1970, Olsztyn 1970, 21, 12 tabl. s., 15 zł

717. REZYDENCJA lidzbarska, Olsztyn 1973, 48 s., 10 zł

718. RĘKOPISY nie płoną... Almanach literacki Fundacji Elbląg 2006, Elbląg 2007, 131 s., 15 zł

719. ROGALEWSKI , Pro animarum salute. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin księdza Profesora Tadeusza Rogalewskiego, Olsztyn 2007, 508 s., 36 zł

720. ROJEK Józef Jacek, Bajkowe dziwy, Olsztyn 2008, 36 s., 20 zł

721. ROJEK Józef Jacek, Literaci & literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny, Olsztyn 2008, 343 s., 30 zł

722. ROJEK Józef Jacek, Całodzienność, Olsztyn 1980, 80 s., 15 zł

723. ROJEK Józef Jacek, Przenikanie krajobrazów, Olsztyn 1967, 50 s., 18 zł

724. ROJEK Józef Jacek, Sonety nieprawe, Olsztyn 1985, 101 s., 15 zł

725. ROK 1863. Prasa polska o odgłosach Powstania Styczniowego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2013, 177 s., 32 zł

726. ROLA kultury w integracji Ziem Odzyskanych, Olsztyn 1987, 72 s., 24 zł

727. ROMULEWICZ Anita, WYSOCKA Anna, Bibliografia grunwaldzka za lata 1990-2010, Olsztyn 2010, 106 s., 30 zł

728. RONDOMAŃSKA Zenona, Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku, Olsztyn 2003, 150 s., 20 zł

729. RONDOMAŃSKA Zenona, Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795-1939, Olsztyn 2002, 349 s., 45 zł

730. ROPIAK Sławomir ks., Polisemia, Olsztyn 2010, 64 s., 20 zł

731. ROSCHKOWSKI Wilhelm, Na gody. Jutrznia w domach, szkołach i kościołach chrześcijańskich do wzbudzenia miłości ku Zbawicielowiu naszemu , Olsztynek 2014, 62 s., 30 zł

732. ROZMOWY przy kuchni. Cztery pory roku z przepisami "Mazurskiego Morza", Olsztyn 2013, 95 s., 39 zł

733. RUCHY i stowarzyszenia katolickie w Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 1998, 76 s., 15 zł

734. RUCZYŃSKI Teofil, Biała Pani za zamku lubawskim, Olsztyn 1978, 69, [1] s., 20 zł

735. RUCZYŃSKI Teofil, Wybór wierszy, Olsztyn 1972, 118 s., 24 zł

736. RYBNE regionalia. Regional Fish Dishes. Regionale Fischgerichte. Atlas kulinarny. A Culinary Atlas. Kulinarischer Bildband, Olsztyn 2012, 79 s., 39 zł

737. RYMKIEWICZ Aleksander, Olsztyński wrzos, Olsztyn 1973, 169 s., 20 zł

738. RYMKIEWICZ Aleksander, Leśna nić Ariadny, Olsztyn 1983, 114 s., 10 zł

739. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława, GLINIECKI Tomasz, Browar w Elblągu. Tradycyjnie od 1872 roku, Elbląg 2012, 125, [2] s., 85 zł

740. RYSZKOWSKI Janusz, Stan podgorączkowy, Olsztyn 1984, 73 s., 15 zł

741. RZEMPOŁUCH Andrzej, Lidzbark Warmiński, Warszawa 1989, 76, [65] s., 15 zł

742. RZEMPOŁUCH Andrzej, Dawny Olsztyn w malarstwie, rysunku i grafice. Katalog wystawy. , Olsztyn 2003, 112 s., 20 zł

743. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 2009, 106 s., 25 zł

744. RZEMPOŁUCH Andrzej, WRÓBLEWSKA Kamila, W stronę Korony. Więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku, Olsztyn 1988, 32 s., 16 zł

745. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, Olsztyn 1993, 36 s., 15 zł

746. RZEMPOŁUCH Andrzej, KAPUSTO Wacław, Kościoły na Warmii, Mazurach i Powiślu, Olsztyn 1991, 64 s., 25 zł

747. RZEMPOŁUCH Andrzej, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953. Od założenia miasta po odbudowę ze zniszczeń wojennych, Olsztyn 2005, 239 s., 89 zł

748. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zabytki w kręgu "Pojezierza", Olsztyn br. (po 1980), 20 cm s., 20 zł

749. RZEMPOŁUCH Andrzej, Zamek Olsztyn : muzea w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Mrągowie, Szczytnie, Galeria w Reszlu : przewodnik ilustrowany, Warszawa 2013, 120 s., 35 zł

750. SAALFELD. ZALEWO , SAALFELD. ZALEWO. Zalewo - dzieje miasta. Wystawa Centrum Kultury Prus Wschodnich, Ellingen, Bawaria. Saalfeld - Geschichte der Stadt. Eine Ausstellung des Kulturzentrums OStpreussen in Ellingen, Bay., Ellingen br., 28 s., 20 zł

751. SAKSON Andrzej, Mazurzy - społeczność pogranicza, Poznań 1990, XV, 342 s., 60 zł

752. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Autobus do Mokiń, Olsztyn 1992, 43 s., 20 zł

753. BYKOWSKA-SALCZYŃSKA Alicja, Śnieżnik. Wiersze elektroniczne, Olsztyn 2005, 136 s., 18 zł

754. SALMONOWICZ Stanisław, Od Prus Książęcych do Królestwa Pruskiego. Studia z dziejów prusko-pomorskich, Olsztyn 1992, 151 s., 40 zł

755. SAŁATA Jerzy, Żniwowisko. Wiersze wybrane, Olsztyn 2007, 167 s., 18 zł

756. SAŁUDA Bronisław, GRZESIAK Zdzisław, Ekonomiczne problemy starzenia się ludności rolniczej w województwie olsztyńskim, Olsztyn 1970, 54 s., 20 zł

757. SAMMLUNG von katholischen kirchenliedern zum Gebrauche der Schulen in der Diözese Ermland. Mit Genehmigung des Hochwürdigsten Herrn Bischofs von Ermland, Braunsberg 1909, 104 s., 40 zł

758. SAMORZĄDY i reprezentacje chłopskie w Europie północnej u progu nowożytności (XV-XVIII wiek), Toruń 1990, 138 s., 50 zł

759. SAMULOWSKI Andrzej, Wyzwól nas z ciężkiej niewoli... Wiersze i proza 1868-1928, Olsztyn 1997, 286 s., 20 zł

760. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości, Olsztyn 1998, 292 s., 20 zł

761. SAWICKA Hanna, Maria Zientara-Malewska. Zarys monograficzny życia i twórczości, Olsztyn 1981, 302 s., 15 zł

762. SCHILLING Kazimierz, Patrząc na niebo Kopernika. Czyli prawie wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o wszechświecie, Olsztyn 2010, 223 s., 32 zł

763. SCHNEIDER Kazimierz, Między barykadami, Wickede-Olsztyn 1999, 153 s., 15 zł

764. SCHULZ Gottfried, Wianek śpiewów patriotycznych (Śpiewnik dla Mazurów), Pisz 2013, 48 s., 30 zł

765. SEGIET Janusz, Świat Eugenii Śnieżko-Szafnaglowej. Opowieść o ludziach Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Olsztyn 1983, 126 s., 18 zł

766. SEKLUCJAN Jan, Wybór pism, Olsztyn 1979, 217 s., 20 zł

767. SEKTA Jan, Giżycko na starych pocztówkach 1896-1945, Żuromin 2012, 192 s., 45 zł

768. SEMPOŁOWSKA Stefania, Mazury Pruskie, Dąbrówno 2016, 52 s., 30 zł

769. SERCZYK Jerzy, Albertyna. Uniwersytet w Królewcu 1544-1945, Olsztyn 1994, 157 s., 40 zł

770. SESJA Kopernikowska Polskiej Akademii Nauk 15-16 IX 1953, Warszawa 1955, 478, [5] s., 30 zł

771. SIATKOWSKI Janusz, Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna, Wrocław 1958, 140 + 64 mapy s., 64 zł

772. SIATKOWSKI Janusz, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Warszawa 2015, 503 s., 30 zł

773. SIEMIEŃSKI Mieczysław, Rozmowy z Erichem Kochem. Próbowałem zmienić świat, Brzezia Łąka 2012, 140 s., 24 zł

774. SIEMIŃSKI Stanisław, Wilczy Szaniec. Przewodnik, Kętrzyn 1997, 68 s., 15 zł

775. SIENKIEWICZ Henryk, Krzyżacy. Sztuka w 5 aktach z epilogiem według powieści, Warszawa 1965, 161 s., 24 zł

776. SIENKIEWICZ Henryk, Bitwa pod Grunwaldem. Fragment powieści Henryka Sienkiewicza Krzyżacy, Warszawa 1987, 198 s., 10 zł

777. SIKORA Alfons, Osobliwości i zabytki przyrody województwa elbląskiego, Gdańsk 1980, 88, [10] s., 15 zł

778. SiKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Dzieje Olsztyna 1353-2013, Olsztyn 2013, 382, [10] s., 40 zł

779. SIKORSKI Jerzy, Grunwald w pamięci Polaków, Olsztyn 1988(?), 32 s., 10 zł

780. SIKORSKI Jerzy, Prywatne życie Mikołaja Kopernika, Olsztyn 2011, 320 s., 36 zł

781. SIKORSKI Jerzy, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010, 350 s., 50 zł

782. SIKORSKI Jerzy, Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne, Olsztyn 1978, 200 s., 40 zł

783. SIKORSKI Jerzy, Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności, Olsztyn 1968, 158 s., 25 zł

784. SIKORSKI Jerzy, Stary Ratusz w Olsztynie na tle dziejów miasta, Olsztyn 1999, 95 s., 20 zł

785. SIKORSKI Jerzy, Galopem przez stulecia. Olsztyn 1353-2003, Olsztyn 2003, 222 s., 24 zł

786. SIKORSKI Jerzy, JASIŃSKI Janusz, Mikołaj Kopernik i Immanuel Kant. Dwie najwybitniejsze postacie nauki na ziemiach niegdyś pruskich, Olstzyn 2014, 80 s., 34 zł

787. SINOFZIK Claus, Długa podróż na Mazury. Wspomnienia mazurskiego Niemca, Giżycko 2013, 496 s., 42 zł

788. SIWICKI Marek, Czarodziej wiatru. Rozmowy z Karolem Jabłońskim, Olsztyn 2003, 135 s., 28 zł

789. SKOK Henryk, Pisz - Ruciane - Nida, Warszawa 1976, 24 s., 12 zł

790. SKOK Gerard, Wilcze legowisko. Tajemnice kwatery Hitlera, Olsztyn 1982, 149, [34] s., 10 zł

791. SKROBACKI Andrzej, Album lekarzy-pionierów Okręgu Mazurskiego 1945-1946. Materiały biograficzne, Olsztyn 1980, 167 s., 30 zł

792. SKROBACKI Andrzej, Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Królewcu, Olsztyn 1969, 142 s., 45 zł

793. SKROBACKI Andrzej, Nie uzbrojonym okiem lekarza, Olsztyn 1986, 138, [1] s., 15 zł

794. SKROBOT Wiesław, GUDACZEWSKI Wojciech, 2010. Rok wielkich rocznic powiatu ostródzkiego, Ostróda 2010, 87 s., 30 zł

795. SKROBOT Wiesław, Ostróda. Inne oblicze, Ostróda 2012, 60, 48 s., 20 zł

796. SKURPSKI , Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim, Olsztyn 2014, 247 s., 32 zł

797. SKURPSKI Hieronim, Sztuka ludowa Mazur i Warmii. Wystawa Muzeum Mazurskiego w Olsztynie. Luty - marzec 1948, Olsztyn 1948, 32 + 15 tablic s., 30 zł

798. SKURPSKI Hieronim, Refleksje Rysunki Dziennik. Pluski - Psiabudka, Olsztyn 2002, 112 s., 20 zł

799. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1939-1964. Tom I, Olsztyn 2007, 296 s., 57 zł

800. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1964-1980. Tom II, Olsztyn 2008, 311 s., 55 zł

801. SKURPSKI Hieronim, Szkicowniki z lat 1980-2006. Tom III, Olsztyn 2009, 311 s., 55 zł

802. SKURPSKI , Hieronim Skurpski, Olsztyn 2004, 239 s., 49 zł

803. SKURPSKI Hieronim, Malarstwo Rysunek Akwarela z lat 1979-1989, Olsztyn 1989, 32 s., 36 zł

804. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 16 zł

805. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 16 zł

806. SŁAPIK Mirosław, I dziś i wczoraj, Olsztyn 2002, 40 s., 12 zł

807. SŁAPIK Mirosław, Biel, Olsztyn 2009, 82 s., 12 zł

808. SŁAPIK Mirosław, Dasein, Olsztyn 2010, 72 s., 18 zł

809. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 12 zł

810. SŁAPIK Mirosław, Szuurga, Gołdap 2008, 57 s., 16 zł

811. SŁONECZNA kantata. Wiersze poetów polskich poświęcone Mikołajowi Kopernikowi. Antologia około 1540-1971, Olsztyn 1975, 213 s., 20 zł

812. SŁOWNIK biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, 177 s., 30 zł

813. SŁOWNIK biograficzny Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, 177 s., 40 zł

814. SMAK Mazur. Kuchnia dawnych Prus Wschodnich, Dąbrówno 2016, 144 s., 45 zł

815. SMOLIŃSKI Mariusz, Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt. Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku, Olsztyn 2006, 300 s., 35 zł

816. SOBCZYK Jan, Święto wiatrów, Olsztyn 1960, 36 s., 15 zł

817. SOBCZYK Jan, Droga na górę, Olsztyn 1983, 114 s., 15 zł

818. SOKOŁOWSKI Adam, Postać z drugiego brzegu, Olsztyn 1977, 59 s., 12 zł

819. SOKOŁOWSKI Adam, Szept gorącego, Olsztyn 1982, 67 s., 12 zł

820. SOKOŁOWSKI Jerzy, Wesele kuglarza, Olsztyn 1970, 68, [2] s., 15 zł

821. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Psychomachia. Poematy muzyczne, Olsztyn 1980, 56 s., 24 zł

822. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Początek długiego snu, Olsztyn 1984, 167 s., 15 zł

823. SOKOŁOWSKI Jerzy Adam, Koziorożec na koniu. (Wybór poezji), Olsztyn 1984, 156 s., 15 zł

824. SOLARZ-TACIAK Sonia , TACIAK Piotr W., Dawny Morąg w stu ilustrowanych opowieściach, Dąbrówno 2016, 112 s., 64 zł

825. SOPUCH Kazimierz, My dwoje, Olsztyn 1960, 40 s., 15 zł

826. SOWA Paweł, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974, 208 s., 18 zł

827. SPACEREM po Kętrzynie. Wiersze laureatów i uczestników konkursu poetyckiego 2004-2007., Kętrzyn 2007, 67 s., 12 zł

828. SPIS duchowieństwa i parafii diecezji warmińskiej 1967, Olsztyn 1967?, 328 s., 39 zł

829. SPIS Parafii i Duchowieństwa Diecezji Elbląskiej 2005, Elbląg 2005, 200 s., 35 zł

830. SPOŁECZNO-demograficzne aspekty migracji osób z wyższym wykształceniem (na przykładzie województwa olsztyńskiego), Olsztyn 1982, 216 s., 24 zł

831. SPÓŁDZIELCZOŚĆ pracy na ziemiach zachodnich i północnych 1945-1985. Materiały z konferencji. Olsztyn, 5-6 września 1985 r., Olsztyn 1988, 291 s., 40 zł

832. SROCZYŃSKA Krystyna, Bitwa pod Grunwaldem, Warszawa 1976, 48 s., 10 zł

833. STABRYŁA Ela, Etiudy na kobietę solo op. 1. Etudes for a Woman Solo Op. 1, Olsztyn-Warszawa 2004, 111 s., 15 zł

834. STAN badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej. Materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-267 listopada 1994 r. w Toruniu pod redakcja Mariana Biskupa, Toruń 1995, 185, [1] s., 40 zł

835. STAN czystości wybranych jezior Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, Olsztyn 1998, 92 s., 24 zł

836. STANISZEWSKI Andrzej, Ojców mowy, ojców wiary. Historia i współczesność na łamach Gazety Olsztyńskiej 1886-1939, Warszawa 1989, 319 s., 24 zł

837. STAROSTWO Powiatowe w Olsztynie 1945-1950. Wybór dokumentów., Olsztyn 2009, 259 s., 30 zł

838. STAROWIEYSKI Franciszek, Plakaty. Retrospektywa. Posters. Retrospective presentation, Olsztyn 2003, 96 s., 45 zł

839. STAROWIEYSKI Franciszek, Depozyt kolekcji rodziny Starowieyskich, Olsztyn 2000, 48 s., 20 zł

840. STASIEWICZ Krystyna, Bieg czasów zawiera w sobie rozmaite zdarzenia. Studia o Krasickim, Olsztyn 2014, 122 s., 33 zł

841. STAWECKI Piotr, WRZESIŃSKI Wojciech, Plebiscyty na Warmii, Mazurach i Powiślu w 1920 roku. Wybór źródeł, Olsztyn 1996, 584 s., 45 zł

842. STAWICKI Leon, Charakterystyka powiatu szczycieńskiego, Olsztyn 1970, 30 s., 10 zł

843. STEFFEN Wiktor, Moja droga przez życie, Olsztyn 1976, 210 s., 20 zł

844. STRAUCHOLD Grzegorz, Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944-1948, Olsztyn 1995, 181 s., 18 zł

845. STRUMIŁŁO Andrzej, Rysunki i fotografie "Wietnam 69". Sierpień 1970. Salon Wystawowy BWA - Olsztyn - Zamek. Wrzesień 1970 - Muzeum w Szczytne, Olsztyn 1970, 16 s., 24 zł

846. STRZYŻEWSKA Małgorzata, Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939, Olsztyn 1991, 12 s., 15 zł

847. STUDIA Olsztyńskie. Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi?, Olsztyn 1991, 87 s., 30 zł

848. SUKERTOWA Emilia, Mazurzy w Prusach Wschodnich, Dąbrówno 2015, 160 s., 35 zł

849. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Polskość Mazurów i Warmiaków , Olsztyn 1946, 12 s., 20 zł

850. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2016, 62 s., 30 zł

851. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Bojownicy o wolność i polskość Mazur i Warmii na przestrzeni siedmiu wieków. Część pierwsza, Olsztyn 1954, 64 s., 20 zł

852. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Działdowo w XVIII wieku, Działdowo 2009, 96 s., 20 zł

853. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Walka o społeczne i narodowe wyzwolenie ludności Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1957, 171 s., 25 zł

854. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, Diabeł na Mazurach w baśniach i podaniach, Dąbrówno 2015, 62 s., 30 zł

855. SUKERTOWA-BIEDRAWINA Emilja, Na Szlaku Jagiełłowym. Powiat działdowski a król Władysław Jagiełło, Działdowo 2010, 24 s., 15 zł

856. SUKIERTOWA-BIEDRAWINA Emilia, GRYGIER Tadeusz, Działacze Mazur i Warmii epoki Mickiewicza. Przewodnik po wystawie., Olsztyn 1956, 46 s., 20 zł

857. SULIMA-SURYN Andrzej, Dialogi z Tomaszem, Olsztyn 2003, 64 s., 20 zł

858. SURMINSKI Arno, Życie ptaków w Auschwitz, Rzeszów 2011, 187 s., 25 zł

859. SURMINSKI Arno, Wieś w Prusach Wschodnich, Neulengbach 2008, 63 s., 25 zł

860. SURMINSKI Arno, Aus dem Nest gefallen. Geschichten aus Kalischken, Stuttgart 1976, 183 s., 24 zł

861. SURMINSKI Arno, Jokehnen oder Wie lange fährt man von Ostpreussen nach Deutschland?, , Hamburg 1978, 313 s., 24 zł

862. SUSKI Edward, Zawsze pod wiatr. Wspomnienia, Elbląg 2011, 148 s., 26 zł

863. SYSKA Henryk, Adam Chętnik. Działacz, pisarz, badacz Kurpiowszczyzny, Warszawa 1969, 139 s., 24 zł

864. SYSKA Henryk, Mówią cmentarze, Olsztyn 1969?, 55 s., 20 zł

865. SYSKA Henryk, Mazurski Generał, Olsztyn 1971, 140 s., 18 zł

866. SZAŁKOWSKI Zdzisław, Na polach Grunwaldu. Informator o miejscach historycznych związanych z Bitwą Grunwaldzką, Olsztyn 1978, 55 s., 15 zł

867. SZAMBORA Tadeusz, Bohaterowie działdowskiego pogranicza. Materiały do dziejów parafii Narzym, Narzym 2010, 48 s., 18 zł

868. SZATRAWSKI Krzysztof, Odjazd, Olsztyn 2006, 158 s., 20 zł

869. SZATRAWSKI Krzysztof D(ariusz), Tak cicho śpiewa północ, Olsztyn 1997, 64 s., 16 zł

870. SZCZEPANOWSKA-NALIWAJEK Kinga, Złotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii, Wrocław 1987, 298 + 358 ilustracji s., 100 zł

871. SZCZEPAŃSKI Seweryn, Iława. Do nas bliżej, Iława 2010, 64 s., 20 zł

872. SZCZUDLIK Jerzy, cogito ergo ... zoom, Olsztyn 2011, 178 s., 26 zł

873. SZCZUDLIK Jerzy, panita rhei, Olsztyn 2012, 247 s., 30 zł

874. SZCZUDLIK Jerzy, Pam - Pam - Pam, Olsztyn 2013, 47 s., 26 zł

875. SZERLE Zenon, Kapłańska droga. Wspomnienia ks. Zenona Szerle, Olsztyn 2015, 126 s., 15 zł

876. SZEŚĆDZIESIĄT (60) lat Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Olsztyn 2008, 399 s., 75 zł

877. SZKICE olsztyńskie, Olsztyn 1967, 392 s., 20 zł

878. SZNEJER Ryszarda, Moje matki. Droga poszukiwania rodziny, Warszawa 2014, 211, [5] s., 30 zł

879. SZOPIŃSKI Piotr, Świętajno, Olsztyn 199, 32 s., 15 zł

880. SZORC , Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Olsztyn 2006, 479 s., 48 zł

881. SZORC Alojzy, Stefan Sadorski (1581-1640) fundator Świętej Lipki, Olsztyn 1996, 142 s., 15 zł

882. SZORC Alojzy, Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1722. Przekazy źródłowe. Część I-II. Część I 1766-1768. Część II 1769-1772. Zebrał i oprac., Olsztyn 2002, 314, 303 s., 53 zł

883. SZORC Alojzy, Sługa Boży Stanisław Hozjusz, Olsztyn 2011, 161 s., 18 zł

884. SZORC Alojzy, Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 1973, 78 s., 10 zł

885. SZORC Alojzy ks., KOPICZKO Andrzej ks., Wyższe Seminarium Duchowne "HOSIANUM". Zarys dziejów, Olsztyn 1995, 168 s., 16 zł

886. SZORC Alojzy ks., Mikołaj Kopernik kanonik warmiński, Olsztyn 2013, 127 s., 25 zł

887. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn 1978, 240 s., 30 zł

888. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Stanisław Srokowski (1872-1950) Polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999, 107 s., 15 zł

889. SZOSTAKOWSKA Małgorzata, Emilia Sukertowa-Biedrawina 1887-1970. Zarys biograficzny, Olsztyn 1978, 240 s., 20 zł

890. SZOSTAKOWSKI Stanisław, Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym 1830-1865, Olsztyn 1987, 349 s., 48 zł

891. SZRAMKA Witold, Aktywność kulturalna społeczności PGR na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1960, 77 s., 10 zł

892. SZTUKA elbląska XX wieku, Elbląg 2012, 94 s., 36 zł

893. SZTUKA konserwacji. Katalog wystawy, Olsztyn 1998, 72, nlb. s., 15 zł

894. SZTUKA ludowa Warmii i Mazur. Wrzesień - Październik 1964, Olsztyn 1964, 24 s., 15 zł

895. SZTUKA pobrzeża Bałtyku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Gdańsk, listopad 1976, Warszawa 1978, 438 s., 54 zł

896. SZWEDA Adam, Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386-1454, Toruń 2009, 465 s., 54 zł

897. SZYDŁOWSKA Joanna, CHŁOSTA Jan, Spotkania. Wybór reportaży o Warmii i Mazurach z lat 1945-1949. , Olsztyn 1999, 204 s., 20 zł

898. SZYDŁOWSKA Joanna, Warmia i Mazury w reportażu polskim 1945-1980. O tożsamości bohaterów, miejsc i zdarzeń, Olsztyn 2001, 335 s., 40 zł

899. SZYDŁOWSKA Joanna, Narracje pojałtańskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przykładzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013, 554 s., 49 zł

900. SZYMANIAK Wiktor, Rola dworu polskiego w polityce zagranicznej Prus Książęcych. Studium z dziejów dyplomacji Prus Książęcych w Polsce 1525-1548, Bydgoszcz 1993, 234 s., 48 zł

901. SZYMANIAK Wiktor, Organizacja dyplomacji Prus Książęcych na dworze Zygmunta Starego 1525-1548, Bydgoszcz 1992, 213 s., 48 zł

902. SZYMANOWICZ Adam, Na tajnym froncie polsko-niemieckim. Polski wywiad w Prusach Wschodnich 1918-1939, Gdynia 2013, 401 s., 37 zł

903. SZYMKIEWICZ Elżbieta, SZYMKIEWICZ Marian, Muzeum Przyrody w Olsztynie. Oddział Muzeum Warmii i Mazur. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 2011, 32 s., 20 zł

904. SZYNKOWSKI Jerzy, Masuren. Reisefuhrer, Kętrzyn/Ratsenburg 1999, 317, [2] s., 30 zł

905. ŚLADAMI Michała Kajki. Ełcka Kolej na Kajaki - z Mazur na Biebrzę, Łomża 2008?, 48 s., 15 zł

906. ŚLADEM Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1968, 24 s., 12 zł

907. ŚLADEWSKI Kazimierz, W gałęziach snu, Olsztyn 1960, 56 s., 16 zł

908. ŚLESZYŃSKA Magdalena, ŚLESZYŃSKI Andrzej, A jednak po nas coś zostanie. Spotkania Zamkowe Śpiewajmy Poezję Olsztyn 1974-2003, Olsztyn 2004, 190 s., 39 zł

909. ŚLIWIŃSKA Barbara Gertruda, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. T. I 1571-1772, Olsztyn 1998, 250 s., 20 zł

910. ŚLIWIŃSKA Barbara Gerarda s. CSC, Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w latach 1571-1772, Olsztyn 1996?, 246, [2] s., 50 zł

911. ŚRUTKOWSKI Tomasz, ŻEBROWSKI Waldemar, Historia Nagrody imienia Biskupa Ignacego Krasickiego, Olsztyn 1998, 72 s., 36 zł

912. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Śladami gazowego płomienia, Olsztyn 1999, 96 s., 40 zł

913. ŚRUTKOWSKI Tomasz, Lasy Olsztyna, Olsztyn 2002, 104 s., 40 zł

914. ŚWIADECTWO obecności. Almanach RSTK województwa warmińsko-mazurskiego i Formacji Literackiej Art-Laboro, Ostróda 2001, 64 s., 16 zł

915. ŚWIĘTY Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy o powszechności Kościoła, Olsztyn 2009, 432 s., 40 zł

916. TASARZ Roman, Czas pożegnań otoczył mnie wokół, Olsztyn 1986, 75 s., 15 zł

917. TETMAJER , Włodzimierz Tetmajer. Studia Szkice Akwarele Rysunki 1862-1923. Salon Wystawowy BWA Olsztyn - Zamek Maj 1972, Olsztyn 1972, 32 s., 24 zł

918. THORWALD Jurgen, Es begann an der Weichsel. Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten, Munchen 1995, 318 s., 25 zł

919. TOEPPEN Max, Historia okręgu i miasta Olsztynka, Dąbrówno 2004, 143 s., 50 zł

920. TOEPPEN Max P., Wierzenia mazurskie (oraz) Jakuba Turowskiego. Klucz do bardzo ważnych Tajemnic, Dąbrówno 2014, 224 s., 45 zł

921. TOMCZYK Edyta, Mazury na weekend. 9 tras po najpiękniejszych zakątkach Mazur. Przewodnik turystyczny, Bielsko Biała 1999, 140 s., 14 zł

922. TOMKIEWICZ Ryszard, Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku. Zarys problematyki, Oslztyn 2013, 186, [12] s., 20 zł

923. TOMKIEWICZ Ryszard, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna 1945-1956, Olsztyn 2003, 402 s., 33 zł

924. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954, Olsztyn 1995, 210 s., 20 zł

925. TOMKIEWICZ Ryszard, Olsztyński rok 1956. Rola studentów w wydarzeniach, Olsztyn 2007, 210 s., 25 zł

926. TOMKIEWICZ Ryszard, Rocznice bitwy pod Grunwaldem w Polsce Ludowej, Olsztyn 2011, 308 s., 32 zł

927. TOMKIEWICZ Ryszard, Ułomna samorządność Polski Ludowej. Warmia i Mazury 1945-1990, Olsztyn 2016, 329 s., 33 zł

928. TONDEL Janusz, Biblioteka zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu, Toruń 1992, 194 + ilustracje poza tekstem s., 60 zł

929. TOŻSAMOŚĆ współczesnej Warmii, Lidzbark Warmiński 2006, 105 s., 24 zł

930. TRINCKER Ernst, Kronika gminy leckiej (giżyckiej) poświęcona ukochanemu miastu w święto trzechsetlecia jego istnienia przez jego duszpasterza Ernsta Trinckera, superintendenta. Lec, 15 maja 1912, Giżycko 1977, 161, [7] s., 45 zł

931. TRWANIE Warmii. 600 lat Butryn, Purda-Olsztyn 2012, 239 s., 45 zł

932. TRYNISZEWSKI Eugeniusz, Antoni Osuchowski 1849-1928. Zarys biograficzny, Olsztyn 1985, 276 s., 15 zł

933. TRZYDZIEŚCI XXX lat Żeńskiego Chóru "TĘCZA" (1967-1997) , Olsztyn 1997, 115, [12] s., 30 zł

934. TRZYDZIEŚCI lat muzealnictwa polskiego na Warmii i Mazurach. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1975, 32 nlb. s., 20 zł

935. TRZYDZIEŚCI PIĘĆ 35 lat ochrony zabytków na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1980, 24 s., 18 zł

936. TULIBACKI Witold, Wiersze z zacisza, Olsztyn 2001, 30 s., 12 zł

937. TULIBACKI Witold, Wiersze otwarte na oścież, Olsztyn 1998, 31 s., 18 zł

938. TUREK Władysław ks., Ksiądz infułat Antoni Jagłowski, Olsztyn 1996, 59 s., 20 zł

939. TURKOWSKI Leonard, Księga mojego domu, Olsztyn-Białystok 1979, 387 s., 15 zł

940. TURKOWSKI Leonard, Talerz z jabłkami, Olsztyn 1975, 75 s., 15 zł

941. TURKOWSKI Leonard, Spotkania świąteczne, Olsztyn 1968, 215 s., 15 zł

942. TURKOWSKI Leonard, Księga Warmii i Mazur, Olsztyn 1983, 320 s., 20 zł

943. TURWID Marian, Malarstwo. Salon Wystawowy BWA Olsztyn Zamek. Październik Listopad 1972, Olsztyn 1972, 16 s., 24 zł

944. TUTAJ się ze sobą mijamy. Almanach poezji mrągowskiej, Mrągowo 2008, 96 s., 24 zł

945. U źródeł uniwersytetu 1993-1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 1999, 183 s., 24 zł

946. UDOROWIECKI Paweł, Rysunki. Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Art Gallery Olsztyn - styczeń 1988, Olsztyn 1988, 16 s., 15 zł

947. URZĘDNICY Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy, Wrocław 1990, 243 s., 50 zł

948. USTAWA krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku, Olsztyn 2010, 96 s., 22 zł

949. UZDROWISKO Gołdap. Sanatorium Kurort, Gołdap br, po 2000?, 18 s., 16 zł

950. UZIEMBŁO Adam, Walka o Mazury, Olsztyn 1981, 107 s., 16 zł

951. UŻYTEK ekologiczny Mała Biel Drogą Edukacji Ekologicznej. Ścieżka dydaktyczna. Przewodnik przyrodniczy, Szczytno 2009, 64 s., 20 zł

952. VETYKLE. Olstyno rasytoju kurybos rinktine, Kłajpeda 2008, 229 s., 27 zł

953. VOGELSGANG Ernst, Das Schutzenbuch der Schutzengilde Mohrungen 1826-1897, Hamburg 2004, 178 s., 40 zł

954. VOLLACK Manfred, Erlebtes Preussenland. Stationen einer bemerkenswerten Reise durch Pommern, die Neumark, West- und Ostpreussen, Husum 1985, 256 s., 40 zł

955. W CIENIU generała Józefa Bema. W 150 rocznicę śmierci, Wegorzewo 2000, 135 s., 40 zł

956. W KORONIE Mazurskiego Morza - smaki krajobrazu, Olsztyn 2012, 96 s., 45 zł

957. W RYTMIE zegara... Wokół zagadnień chronozoficznych, Olsztyn 2015, 365 s., 33 zł

958. W SŁUŻBIE Bogu bogatemu w miłosierdzie : w przestrzeni Kościoła w Ełku, Białymstoku i na Warmii, Olsztyn 2007, 503, [1] s., 50 zł

959. WACHOWIAK Bogdan, Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX wieku, Olsztyn 1998, 270 s., 24 zł

960. WACHOWIEC Roman, Rozsypane czcionki, Olsztyn 2004, 334 s., 20 zł

961. WAECHTER Barbara, SALEWSKI Dietrich, Nordost-Bibliothek Lüneburg. Band 3. Bestandskatalog der Druckschriften zur Geschichte von Ost- und Westpreussen, Luneburg 1988, XV, 585, [1] [2] s., 160 zł

962. WAGNER Arkadiusz, Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii, Olsztyn 2007, 381 s., 53 zł

963. WAGNER Ruth Maria, DIKREITER Otto, Ostpreussisches Panorama, Frankfurt n. Menem 1983, 304 s., 48 zł

964. WAKAR Andrzej, Cztery wieki Węgorzewa, Olsztyn 1971, 127 s., 30 zł

965. WAKAR Andrzej, Olsztyn 1353 - 1945, Olsztyn 1971, 432 s., 24 zł

966. WAKAR Andrzej, Bałwany chwaląc bez zakonu żył. Szkice i portrety, Olsztyn 1986, 312 s., 20 zł

967. WAKAR Andrzej, Kronika Olsztyna 1945-1950, Olsztyn 1972, 166 s., 20 zł

968. WAKAR Andrzej, WRZESIŃSKI Wojciech, Gazeta Olsztyńska w latach 1886-1939, Olsztyn 1986, 520 s., 40 zł

969. WAKAR Andrzej, Przebudzenie narodowe Warmii 1886-1893, Olsztyn 1982, 180, [2] s., 24 zł

970. WAKAR Andrzej, Wojciech Kętrzyński. Wielki syn ziemi mazurskiej, Olsztyn 1956, 48 s., 18 zł

971. WAKAR Andrzej, Sto lat walki o szkołę polską na Mazurach i Warmii, Olsztyn 1955, 56 s., 15 zł

972. WAKAR Andrzej, WOLSKI Bolesław, Sześć wieków Olsztyna, Olsztyn 1956, 84 s., 20 zł

973. WAKAR Marcin, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" w latach 1956-1989, Olsztyn 2011, 266 s., 30 zł

974. WAKAR Andrzej, Olsztyn. Dzieje miasta, Olsztyn 1997, 367 s., 45 zł

975. WAKAR Włodzimierz, Polski korytarz czy niemiecka enklawa, Olsztyn 1984, 248 s., 30 zł

976. WALICHNOWSKI Feliks, Struktura społeczna pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych woj. olsztyńskiego (1963-1965), Olsztyn 1966, 51 s., 20 zł

977. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Świat drugiego podwórka, Olsztyn 2006, 127 s., 20 zł

978. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Moi sąsiedzi, Olsztyn 2012, 182 s., 28 zł

979. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna, Serwus chrabąszcze, Olsztyn 2014, 187 s., 25 zł

980. WARMIA i Mazury. Tom I, Poznań 1953, 407 s., 30 zł

981. WARMIA i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych. 15 lat przekształceń gospodarczych i społecznych 1990-2005, Olsztyn 2006, 179 s., 15 zł

982. WARMIA i Mazury. Zarys dziejów, Olsztyn 1985, 853 s., 60 zł

983. WARMIA i Mazury od czasów Kopernika po dzień dzisiejszy. Przewodnik po wystawie, Olsztyn 1973, 64, 48 s., 20 zł

984. WARMIA i Mazury w oczach poetów 1940-1970, Olsztyn 1972, 231 s., 24 zł

985. WARMIA i Mazury. Atlas turystyczny, Bydgoszcz 2000, 91 s., 24 zł

986. WARMIA w czasach Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyn 2016, 183 s., 33 zł

987. SZORC Alojzy ks., MAKARCZYK Irena, WARMIA w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta., Olsztyn 2008, 420 s., 40 zł

988. WARMIŃSKI Klub Katolików u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z sesji jubileuszowej odbytej w Olsztynie 14 listopada 1998 roku, Olsztyn 2000, 79 s., 25 zł

989. WARMIŃSKIE pokolenia, Olsztyn 2007, 214 s., 55 zł

990. WARMIŃSKO-mazurskie. Album, Bydgoszcz 2004, 100 s., 30 zł

991. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury 1945-1995. Przewodnik bibliograficzny, Olsztyn 1996, 233 s., 18 zł

992. WASILEWSKA Bożena, Warmia i Mazury. Poradnik bibliograficzny 1945-1984, Olsztyn 1985, 165 s., 18 zł

993. WDOWIŃSKI Zdzisław, Wśród puszcz i jezior, Warszawa 1974, 28 +144 ilustr s., 15 zł

994. WIECHERT Ernst, Wiersze, Olsztyn 1997, 80 s., 45 zł

995. WIECZERZAK Józef, Tradycyjne uprawy roli w gospodarstwach chłopskich na Mazurach i Warmii w XIX i XX wieku, Olsztyn 1970, 211 s., 40 zł

996. WIECZOREK , Stanisław Wieczorek. Por memoria. 2009. Wydana z okazji piątej rocznicy śmierci 2004, Olsztyn 2014, 81 s., 25 zł

997. WIELICZKO Mieczysław, Olsztyn, Bielsko-Biała 2006, 48 s., 20 zł

998. WIELOKULTUROWY świat Siegfrieda Lenza. Studia, Białystok-Ełk 2014, 319 s., 42 zł

999. WIJACZKA Jan, Albrecht von Brandenburg-Ansbach (1490-1568). Ostatni mistrz zakonu krzyżackiego i pierwszy książę "w Prusiech", Olsztyn 2010, 336 s., 50 zł

1000. WILENGOWSKA Joanna, Japońska wioska, Olsztyn br., 72 s., 10 zł

1001. WILEŃSKIE korzenie. Wspomnienia, relacje, dokumenty, Olsztyn 2012, 400, [8] s., 45 zł

1002. WILKOŃ , Wesele ptasząt. Piosenka mazurska, Olsztyn 2013, 48 s., 24 zł

1003. WILNO-Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej, Olsztyn 1992, 116 s., 30 zł

1004. WIŚNIEWSKA Hanna Jolanta, Za rękę z Kalliope. Wybór wierszy z lat 1997-2013, Działdowo 2014, 103 s., 15 zł

1005. WITCZAK-KUFEL Anna, Cyna. Katalog zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Olsztyn 2010, 207, [4] s., 30 zł

1006. WIZYTACJA biskupstwa sambijskiego z 1570 roku, Toruń 2005, 144 s., 20 zł

1007. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 15 zł

1008. WOJCIECHOWSKI Andrzej, A jeśli zgodzisz się być moją Ojczyzną, Olsztyn 2002, 37 s., 20 zł

1009. WOJCIECHOWSKI Andrzej, Dziennik zajęć, Olsztyn 1985, 83 s., 15 zł

1010. WOJEWÓDZKIE dożynki Warmia i Mazury 1973, Olsztyn 1973, 56 s., 15 zł

1011. WOJEWÓDZTWO warmińsko-mazurskie 2003/2004, Olsztyn 2003, 136 s., 28 zł

1012. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia ekonomiczno-społeczna 1945-1969, Wrocław 1974, 640 s., 36 zł

1013. WOJEWÓDZTWO Olsztyńskie. Monografia społeczno-ekonomiczna 1970-1974, Wrocław 1978, 324 s., 20 zł

1014. WOJNOWSKI Edmund, Warmia i Mazury w latach 1945-1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 250 s., 24 zł

1015. WOJTKOWSKI Jan Maciej ks., DREJ Szymon, Pomniki Historii na Warmii i Mazurach, Olsztyn-Grunwald 2014, 80 s., 27 zł

1016. WOJTKOWSKI Andrzej, Procesy polsko-krzyżackie przed procesem z lat 1320-1321, Olsztyn 1972, 101 s., 25 zł

1017. WOLSKI Jacek, Jacek Wolski. Projekty 1969-1974. Architektura i rzeźba, Olsztyn 1974, 16 s., 15 zł

1018. WOŁOS Aleksander, Głowy i główki, Olsztyn 2004, 80 s., 30 zł

1019. WOŁOS Aleksander, Pastelowy humor, Olsztyn 2002, 64 s., 38 zł

1020. WRÓBLEWSKI Jan, Polskich broniły progów, Wrocław 1981, 247 s., 40 zł

1021. WRÓBLEWSKI Jan, Biblioteki polskie na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1881-1939, Olsztyn 1968, 203 s., 24 zł

1022. WRZESIŃSKI Wojciech, Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Olsztyn 1994, 468 s., 25 zł

1023. WRZESIŃSKI Wojciech, Polska - Prusy Wschodnie. Plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku, Olsztyn 2010, 474 s., 53 zł

1024. WRZESIŃSKI Wojciech, Ruch polski na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1920-1939, Olsztyn 1973, 351 s., 36 zł

1025. WRZESIŃSKI Wojciech, Warmia i Mazury w polskiej myśli politycznej 1864-1945, Warszawa 1984, 455 s., 45 zł

1026. WRZESIŃSKI Wojciech, Na swoim i wśród obcych. Z życia Polaków w Niemczech międzywojennych, Katowice 1971, 72 + 271 ilustr. s., 25 zł

1027. WRZESIŃSKI Wojciech, Wrzenie rewolucyjne na Warmii i Mazurach (1918-1920), Bydgoszcz 1957, 50 s., 60 zł

1028. WSPOMNIENIA pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych , Olsztyn 2012, 245 s., 30 zł

1029. WSPÓŁCZESNE przemiany wsi olsztyńskiej, Olsztyn 1973, 240 s., 25 zł

1030. WSPÓŁCZESNA sztuka ludowa Ziemi Olsztyńskiej, Olsztyn 1974, 32 s., 20 zł

1031. WSPÓŁCZEŚNI pisarze województwa olsztyńskiego, Olsztyn 1972, 186 s., 24 zł

1032. WYSTAWA Kopernika w Olsztynie. Otwarta w 403 rocznicę śmierci wielkiego polskiego astronoma, Olsztyn 1946, 17 s., 24 zł

1033. WZGÓRZE fromborskie, Poznań 1973, 44 s., 15 zł

1034. Z DZIEJÓW Mrągowa i okolic, Olsztyn 1989, 24 s., 20 zł

1035. Z DZIEJÓW Warmii i Mazur, Olsztyn 1958, 192 s., 30 zł

1036. Z DZIEJÓW prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (do 1939 roku), Olsztyn 1988, 141 s., 48 zł

1037. Z TRADYCJI ruchu robotniczego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1982, 83 s., 20 zł

1038. Z WĘGORZEWA do Kazimierza. Laureaci Jarmarków Fokloru w Węgorzewie na Festiwalach w Kazimierzu Dolnym, Węgorzewo 2012, 74 s., 18 zł

1039. ZAKON Krzyżacki w historii, ideologii i działaniu - symbole dziejowe. Der Deutsche Orden in Geschichte, Ideologie und Wirkung - historische Symbole, Olsztyn 2010, 295 s., 36 zł

1040. ZAKRZEWSKA Elżbieta, Obrazki działdowskie, Działdowo 2017, 224 s., 20 zł

1041. ZAŁOŻENIA i podstawowe problemy rozwoju społeczno-gospodarczego woj. olsztyńskiego na lata 1971-1975, Olsztyn 1971, 27 s., 15 zł

1042. ZAMBRZYCKA Grażyna, Litery dla Safony i inne wiersze, Olsztyn 2002, 64 s., 10 zł

1043. ZAMEK Kopernikowski w Olsztynie, Olsztyn 1973, 36 s., 18 zł

1044. ZAMEK malowany. Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego, Olsztyn 2011, 119 s., 40 zł

1045. ZAMEK w Reszlu, Olsztyn 1966, 40 s., 15 zł

1046. ZAUŁKI Natchnione Poezją przedstawia Małgorzata Dagiel, Łomianki 2004, 78 s., 15 zł

1047. ZAWADZKI Wojciech ks., Bernhard Poschmann - warmiński badacz wczesnochrześcijańskiej pokuty, Olsztyn 1998, 224, [4] s., 25 zł

1048. ZAWORSKA Teresa, Nasze domowe, stare i nowe... Przepisy kulinarne zebrane na Warmii i Mazurach, Olsztyn br., 68 s., 18 zł

1049. ZAWORSKA Teresa, Swojskie jadło. Przepisy kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla, Olsztyn 2006, 42 s., 18 zł

1050. ZIEMIE zachodnie i północne Polski 992-1945. Katalog wystawy archiwalnej, Warszawa 1985, 83, 34 ilustr. poza tekstem s., 36 zł

1051. ZIENKIEWICZ Tadeusz, Treści regionalne w nauczaniu języka polskiego na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1985, 199 s., 45 zł

1052. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Śladami twardej drogi, Warszawa 1966, 287 s., 20 zł

1053. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, Dla mego ludu śpiewać chcę, Olsztyn 1983, 115 s., 18 zł

1054. ZIENTARA-MALEWSKA Maria, O różnych kłobukach, skarbach i zaklętych zamkach. Baśnie i legendy warmińskie., Olsztyn 2014, 222 s., 50 zł

1055. ZŁAKOWSKI Zenon, Stało się. Tom I Karol, Olsztyn 2013, 479 s., 33 zł

1056. ZŁAKOWSKI Zenon, W Olsztyńskiem bez przełomu, Olsztyn 1992, 140 s., 20 zł

1057. ZŁAKOWSKI Zenon, Boży gościniec, Olsztyn 2003, 67 s., 10 zł

1058. ZŁAKOWSKI Zenon, Solidarność olsztyńska w latach 1980-1981. Próba zestawienia faktów, Olsztyn 2000, 233 s., 40 zł

1059. ZUBKOWICZ Andrzej, Guziki zgubione w rozmowie, Dąbrówno 2008, 40 s., 14 zł

1060. ZWIERZYNIEC mazurski. Bajki, Dąbrówno 2016, 50 s., 30 zł

1061. ŻAMEJĆ Joanna, Nawrócenie wiedźmy. Magiczno-historyczna powieść z czasów pruskich, Olsztyn 2015, 496 s., 36 zł

1062. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy, Olsztyn 2005, 133 s., 22 zł

1063. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, Olsztyn 2008, 119 s., 24 zł

1064. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni, Olsztyn 2016, 128 s., 25 zł

1065. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Kuchnia dawnych ziem pruskich - tradycja i nowoczesność, Olsztyn 2011, 179 s., 25 zł

1066. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie, Olsztyn 2015, 132 s., 25 zł

1067. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O zdrowiu i chorobie, Olsztyn 2014, 192 s., 25 zł

1068. ŻYROMSKI Stanisław, Rozwój ludności Olsztyna w latach 1945-1961, Olsztyn 1964, 60 s., 20 zł

1069. ŻYTYNIEC Rafał, 1957. Ełk w obiektywie Giseli i Klausa Skibowskich. Lyck im Objektiv von Gisela und Klaus Skibowski, Ełk 2015, 174 s., 32 zł

1070. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Ełk. Na tyłach historii czy w centrum nowoczesności?, Ełk 2014, 104 s., 32 zł

1071. ŻYTYNIEC Rafał, PILECKI Janusz, Lyck im Rücken der Geschichte oder im Zentrum der Moderne? , Ełk 2014, 104 s., 32 zł